Každá z nich něco skrývá

recenze

To mi zaplatíš (2018) 3 z 5 / Jack333
To mi zaplatíš

Ještě aby ne! Byla by to hrozná nuda, kdyby každý byl jen slušný a nikdy neporušoval mravní zákony. Lisa Jackson byla z prvních, která mi ukázala, jaké to je když někdo nežije mravně a vždycky za to nakonec zaplatí. Ať už je to vrah nebo oběť.

Tentokrát však svůj příběh trochu moc překombinovala. Přehnaná délka některých kapitol zpomaluje vyprávění příběhu a hlavně odvádí to zbytečně pozornost od toho, po čem člověk od přírody touží. Chce napětí, tajemství a nechuť odcházet, být neustále připoután něčím dokonalým. Bohužel ani tohle zde není sto procentní! Napětí občas pocítíte, tajemstvích je tu nespočet, ale snadno knihu odložíte. Ach běda!

Neustále se totiž střídají dvě dějové linky, které jsou propleteny hlavními postavami, které se emočně vyvíjejí. Sympatické je, že se snadno s každým hrdinou ztotožníte, takže nebude snadné být jen na jedné straně tak rozervané lodě. Proč rozervané? Letní tábor Podkova před dvaceti lety přinesl zmizení dvou dívek, těhotenství, kamarádské rozepře i netradiční milenecké svazky, které osobnosti nějak do budoucnosti narušili.

Začátek knihy byl opravdu boží a odsýpal, prostředek je chaotický, přehnaně bohatý a četl jsem jej spíše s nechutí. Na druhou stranu konec jsem zhltl jako malinu a že byla pěkně hutná! Dávám proto tři hvězdy z pěti, protože je co vylepšovat. Liso, jsi skvělá, určitě to zase bude lepší!

*
Špičkou tenisky najednou narazila do čehosi tvrdého, co vyčnívalo do uličky. Málem zakopla, před pádem ji zachránilo jen to, že se zachytila trouchnivějící lavice. „Do pr…“ Ulička před ní byla prázdná, ale… Sklopila oči ke svým nohám, nedokázala však rozeznat překážku, která ji zastavila, takže znovu vylovila baterku, rozsvítila ji a namířila paprsek na podlahu.
Dívala se na holou nohu. Z hrdla se jí vydral výkřik a rychle si posvítila výš na opálené stehno pod ochablým pánským přirozením, a ještě výš přes nahý trup a krk až do Tylerova obličeje. Pohled upíral na jeden bod, jako by sledoval trouchnivějící stropní trámy nad madonou.
*

Komentáře (0)