Hathajoga

recenze

Sport a jóga (2014) / Safienka
Hathajoga
Nespočet let stará, stále stejná a účinná – jóga. Již existuje spousta literatury o tomto cvičení, které člověku přináší nejen vnitřní klid a mír. Máme stále více možností, které nám umožňují zapojit se a proniknout do všech zákoutí jogy. Jednou z publikací, která vyšla už kdysi (1960) a nyní byla přeložena z X.vydání, je Sport a jóga.
V minulosti kniha vyšla v několika zemích a byla hned vyprodána.
Od Elisabeth Haich u nás vyšlo dílo Zasvěcení. Žena, která byla nadána a obohacena o mnohé. Její pojetí duchovna jsme mohli zaznamenat v již zmíněném díle. Společně s Selvarajanem Yesudianem založila školu jogy a přednášela o jejich účincích.
Oba tito nadaní lidé se rozhodli a sepsali své poznatky do knihy Sport a jóga.
Aby byl celek úplný a my věděli, kde to všechno začalo, autor nás zavádí do své minulosti. Do dob, kdy byl mladý churavý chlapec, který byl neustále nemocný. Ale protože ho píle a velká vůle hnaly vpřed, stal se cvičitelem a propagátorem jogy. Tento styl života mu přinesl nejen zdravé a krásné tělo, ale i bystrou mysl a uvědomělého ducha. Příběh, kterým začíná tato kniha, je jakýmsi startem a odrazovým můstkem k tomu, abychom se mohli dál dozvědět, co je to hathajoga, jak a proč správně dýchat a hlavně, jak co nejlépe porozumět svému tělu.
V prařeči Východu se tento pozitivní proud vyjadřuje slabikou HA, což znamená SLUNCE. Negativní proud se označuje druhou slabikou THA, jejíž význam je MĚSÍC. Výraz JÓGA má potom dvojí význam: buď „propojení“ nebo „jho“ (jařmo). Podle toho HATHAJÓGA znamená dokonalé poznání energií, a to pozitivní sluneční a negativní měsíční energie, jejich propojení v dokonalé harmonii a naprosté rovnováze, a schopnost tyto dvě energie zcela ovládat, tzn. dostat je pod vládu (jho) našeho JÁ.
Tento systém je jedinečný na celém světe, neboť zadokonaluje tělo vědomě, vyrovnává jeho případné nedostatky a naplňuje ho zářivou životní silou. Hathajóga vede zpět k přírodě, seznamuje nás s léčivými silami, které se nacházejí v bylinách, stromech, kořenech, seznamuje nás vlastním tělem, jakož i se silami působícími v těle, a vede nás k souladu mezi tělem a duší.
Díky praktickým cvičením se máme možnost naučit vědomé dýchání, které nám pomáhá v mnoha nesnázích. Dílo je doplněno původními fotografiemi, které dokazují, že to opravdu jde. Po několikastránkovém úvodu a zavedení do problematiky se dostáváme k praktické části, která obsahuje 25 asán (tělesných pozic). Každá pozice je rozepsána a doplněna o léčivý účinek.
Na závěr následuje několik motivačních a praktických rad do našeho každodenního života. Jak se starat o ústa, nos, tělo. Abychom netápali, tak je pro nás připraveno naplánovaných 21 týdnů plných 25-40min cvičení. Chvíle, která našemu tělu pomůže víc než kdejaký lékař.
Ač je kniha z minulého století, tak je psána čtivě a srozumitelně. Věřím, že dá něco každému z nás. Ať už si z ní můžeme odnést nové pojetí cviků, tak Vás může obohatit o další informace a nové náhledy na svět a život v něm.

Komentáře (0)

kniha Sport a jóga recenze