Aliance - Vítejte za plotem

recenze

Aliance (2014) / -Endy-
Aliance - Vítejte za plotem
A dne třetího byla dočtena celá trilogie…
Pro některé čtenáře holý fakt, pro jiné…skoro taky :). Veronice Rothové se totiž nedá upřít neodkladně čtivý styl psaní. Ale protože všechno jednou končí – a v tomto případě velmi rychle – nezbývá nám, než se rozloučit třetím dílem divergenční trilogie a dovědět se vyústění celého dosavadního děje.

Frakce v Chicagu padly a lidé se bez zavedených pravidel chování a frakčních lídrů mění v trosky. Nečinnosti mas využívají noví rádoby vůdci a vystrkují ostatním na odiv růžky se svými nápady, jak společnost obrodit.
V centru pozornosti čtenářů dominuje parta teenagerů v čele s Tris a Tobiasem, která nechává za zády rozpolcené město a přesouvá se za plot, aby se pokusila situaci vyřešit „na vyšších místech“. K dispozici má pouze informace ze záhadného videa, které zve divergentní jedince do krajiny za hranicemi jim doposud známého světa.
Na pokusy a omyly dospívajících hrdinů se tentokrát budeme dívat dvojíma očima. Autorka totiž narativní linii rozdělila do dvou vypravěčských úhlů pohledu. Stabilní a relativně logický náhled na dění zabezpečuje stará známá Tris. Její analytické myšlení představuje protipól pudově reagujícího Tobiase. Přístup do jeho myšlenkových pochodů sice čtenářům vysvětluje dosud nevyslovená tajemství týkající se minulosti, na druhou stranu se však stáváme svědky jeho umíněných názorů a tvrdohlavých rozhodnutí. Autorčin záměr obnažit Tobiasovu mysl sice není bezdůvodný, kontraproduktem dvojího vyprávění však může být čtenářská rozpolcenost náhledu na to, jak moc se k sobě hlavní dvojice skutečně hodí a kolik z jejich vztahu supluje chemie.

Předmětem myšlenkového a behaviorálního vývoje však nejsou pouze tito dva protagonisté. Většina postav je zde konfrontována s problémy, které mohou být otázkou výběru (nejen jejich vlastního) života či smrti. Zatímco generace dospělých jedinců přistupuje ke konečnému řešení spíše formou genocidy, dospívající se je snaží předběhnout s ne až tak fatálními podniky. Nesuďme je však jen pomocí černé a bílé, jelikož překvapivé kolize v lidské povaze čekají ve všech táborech, a právě ty budou možná hrát rozhodující roli v závěrečném boji o budoucnost jednoho města.

Komentáře (0)

kniha Aliance recenze