Aktuální i v roce 2020

recenze

Opuštěná společnost (2017) / ijacek.007
Aktuální i v roce 2020
Kniha šéfredaktora týdeníku Respekt Erika Taberyho, popisuje strasti Čechů na cestě za demokracií. Od vzniku první republiky, druhou světovou válku, nástup komunistické moci, Ruské obsazení, svrhnutí komunistického režimu až po současnost. Tak velký tento kniha má záběr. Čtenáři ukazuje, jak vrtkavá může být demokratická společnost. Až mrazivě shrnuje fakt, že změna režimu může být rychlejší, než si kdokoliv z nás může myslet.

Autor velmi poutavou cestou od minulosti přechází k současnosti a ukazuje tak, co se povedlo, co ne a na co je potřeba dávat si pozor. Poučíme-li se totiž z minulosti, pak zjistíme, že jakmile přestaneme sledovat dění okolo nás, můžeme se během několika špatných rozhodnutí s naší svobodou nedobrovolně rozloučit.

Ač se konec knihy nečte nebo neposlouchá jednoduše, je potřeba si přiznat pravdu. Jendou jsme součástí demokratické společnosti a je i na nás, jak ovlivníme směr, kterým se naše malá země vydá. Protože, jak už historie ukázala, nelze si nevšímat dění okolo a schovávat se jen za mezinárodní smlouvy nebo za tvrzení, že se nám nic v demokracii stát nemůže.

Více v celé recenzi na blog.ijacek007.cz

Komentáře (0)

kniha Opuštěná společnost recenze