Vyšel třetí díl Šikmého kostela

novinky

PR článek,
Vyšel třetí díl Šikmého kostela

Několik let netrpělivě očekávaný román Karin Lednické vydalo nakladatelství Bílá vrána. Úvodní dva díly trilogie se staly nejdiskutovanějšími, nejlépe hodnocenými a nejprodávanějšími knihami v českém knižním prostředí; za zmínku jistě stojí také jejich významný společenský dopad.
Každý díl má poněkud jinou formu: zatímco první díl odkazoval k tradici realistického románu 19. století a zaplnil tak bílé místo na literární mapě Karvinska a Těšínska, ve druhém díle autorka upozornila především na nebezpečí plynoucí ze zaslepeného vlastenectví a nacionalismu, které – ať byly spojeny s jakoukoli národností – v mnoha ohledech ovlivnily historický vývoj regionu.
Závěr trilogie se odehrává v letech 1945–1961 a autorka v něm čtenáři předkládá do značné míry převratný, dosavadní paradigma měnící obraz regionu, jehož zahlazenou historii stále překrývá tlustá vrstva mýtů, nepravd a zakořeněných stereotypů o „černé zemi a rudém kraji“.


Karin Lednická se rozmáchla k mnohovrstevnatému, velkoryse pojatému románu, v němž věnuje pozornost dlouhé řadě závažných společenských témat, i tentokrát pevně provázaných se specifiky Karvinska.
Se svou typickou empatií, důrazem na osud jednotlivce a hlubokým smyslem pro nečernobílé vidění světa se Karin Lednická zabývá poválečným uspořádáním poměrů, kdy se tlak na zvyšování těžby stává základním hybatelem veškerých rozhodnutí. Na pozadí prosazování ideologických a ekonomických záměrů nastupujícího komunistického režimu znovu nabírá dech národnostní nesnášenlivost, opakovaně se projevují důsledky nedávno skončené války, rodiny se rozkližují kvůli rozdílným politickým názorům.
Závěrečný díl Šikmého kostela lze číst nejen jako epický příběh, ale též jako román témat: politických, společenských, obecně lidských. Případně také jako zprávu o pozvolném rozleptávání komunity, do níž vstoupí totalitní režim. O narušení mezilidských vztahů a odvěkých vazeb na komunitu i krajinu. O exemplárních represích i tupém buzerování, které neodvratně vedou k postupné rezignaci, vnitřní emigraci člověka do soukromí obýváků a zahrádek. O propagandě, která z horníků udělala ikony doby, a v rozporu se skutečností je vydávala za své nejoddanější stoupence. A v neposlední řadě je tato kniha i zprávou o zničení krásného města, které bylo pragmaticky obětováno ve prospěch těžby uhlí.

Karin Lednická tentokrát ještě silněji staví román na pečlivých rešerších, konzultacích s odborníky a rozmluvách s pamětníky – do textu je cizelérsky zapracován bezpočet citací z dobových dokumentů a tisku. Ke zvýšení autenticity knihu doprovází šedesát stran příloh Lidé a Město. První z nich obsahuje stručné životopisy, fotografie a dokumenty týkající se skutečných historických postav zakomponovaných do děje, druhá ve fotografiích postihuje zkázu původního města Karviná.
Pro snadnější orientaci v postavách je kniha na přední předsádce vybavena rodovou tabulkou, která odpovídá stavu na začátku třetího dílu; na zadní předsádce je dobová mapa staré Karviné s vyznačením nejvýznamnějších míst děje.


Šikmý kostel 3 Šikmý kostel 3 Karin Lednická

Románová kronika ztraceného města, léta 1945–1961. Jak dlouho trvá válka po tom, co skončí? Navždy, pokud jí člověk prošel. Ptejme se spíše, jak může zaplnit prázdnotu po zavražděných blízkých nebo po uneseném dítěti. Čím bude z... více


Šikmý kostel 2 Šikmý kostel 2 Karin Lednická

S Barkou, Ludwikem, Julkou a dalšími hrdiny trilogie Šikmý kostel se setkáváme vzápětí poté, co jsme je v závěru prvního dílu opustili. Zatímco ve zbytku nově vzniklého Československa nastávají zlaté časy, v Karvinné – jak se nyní... více


Šikmý kostel Šikmý kostel Karin Lednická

Románová kronika ztraceného města. Podtitul knihy lapidárně shrnuje příběh o někdejší pastevecké vesnici, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby o století později zašla na úbytě – také kvůli těžbě uhlí. Dnes už z výstavný... více


Přejít na komentáře (2)