Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta

nakladatelství, značky

Levinasova ľudská sloboda
Levinasova ľudská sloboda
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením
15 pohledů na školskou matematiku
15 pohledů na školskou matematiku
Úvod do fenomenologie druhého
Úvod do fenomenologie druhého
Kapitoly z didaktiky českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ
Kapitoly z didaktiky českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ
Příběhy české mateřské školy: vývoj a proměny předškolní výchovy (2. díl 1948-1989)
Příběhy české mateřské školy: vývoj a proměny předškolní výchovy (2. díl 1948-1989)
K fenoménu těla a zdraví
K fenoménu těla a zdraví
Filosofie a dějiny
Filosofie a dějiny
Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání
Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání
Cvičebnice hudební nauky pro dospělé (začátečníky)
Cvičebnice hudební nauky pro dospělé (začátečníky)
Konkurence plurálových variant typu sázejí a sází ve spisovné češtině
Konkurence plurálových variant typu sázejí a sází ve spisovné češtině
Odsunuti stranou: Koexistence solidarity a nesvobody v životě člověka s mentálním postižením v totalitárním Československu
Odsunuti stranou: Koexistence solidarity a nesvobody v životě člověka s mentálním postižením v totalitárním Československu
Robotika s Lego WeDo pro 1. stupeň základní školy
Robotika s Lego WeDo pro 1. stupeň základní školy
Potřebuje v planetární době filosofie vědu, či věda filosofii?
Potřebuje v planetární době filosofie vědu, či věda filosofii?
Domácí vzdělávání
Domácí vzdělávání
K fenoménu celku v planetární době
K fenoménu celku v planetární době
Cvičebnice k rozvoji filosofického myšlení pro střední školy
Cvičebnice k rozvoji filosofického myšlení pro střední školy
Vývoj syntaxe psané češtiny u žáků staršího školního věku
Vývoj syntaxe psané češtiny u žáků staršího školního věku
Výukové cíle muzejní edukace
Výukové cíle muzejní edukace
Odlišnost jako dar: Děti s mentálním postižením a zápasy jejich rodičů v době totality
Odlišnost jako dar: Děti s mentálním postižením a zápasy jejich rodičů v době totality
Otázka interpretace ve výuce společenských věd. Hermeneutické inspirace společenskovědní didaktiky
Otázka interpretace ve výuce společenských věd. Hermeneutické inspirace společenskovědní didaktiky
Žáci-cizinci ve školní třídě
Žáci-cizinci ve školní třídě
Problém filozofie v arabském středověkém myšlení
Problém filozofie v arabském středověkém myšlení
Étos a světy dějin
Étos a světy dějin
Česká sólová akordeonová literatura
Česká sólová akordeonová literatura
Domácí vzdělávání v kontextu evropských vzdělávacích systémů
Domácí vzdělávání v kontextu evropských vzdělávacích systémů
Zlatá doba české školy: Pokusnictví v Československu na příkladě škol v Michli, Nuslích a Hostivaři
Zlatá doba české školy: Pokusnictví v Československu na příkladě škol v Michli, Nuslích a Hostivaři
Předobjednaná budoucnost
Předobjednaná budoucnost
Přezdívky v dětském kolektivu
Přezdívky v dětském kolektivu
Logos ve výchově, umění a sportu
Logos ve výchově, umění a sportu
Tekutá doba a úkol myšlení
Tekutá doba a úkol myšlení
Exprese, vztahy a procesy
Exprese, vztahy a procesy
Plánování výtvarných činností
Plánování výtvarných činností
Kvalita života osob se sluchovým postižením
Kvalita života osob se sluchovým postižením
Přírodovědné pokusy
Přírodovědné pokusy
Vnitřní konstituce média
Vnitřní konstituce média
Specifické aspekty výuky českého jazyka na středních školách u žáků se zrakovým postižením
Specifické aspekty výuky českého jazyka na středních školách u žáků se zrakovým postižením
K rozhovoru se sebou samým
K rozhovoru se sebou samým
Nahodilost ve výchově, umění a sportu
Nahodilost ve výchově, umění a sportu
Dějiny citronu aneb Receptura na zátiší
Dějiny citronu aneb Receptura na zátiší