Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta

nakladatelství, značky

15 pohledů na školskou matematiku
15 pohledů na školskou matematiku
Úvod do fenomenologie druhého
Úvod do fenomenologie druhého
K fenoménu těla a zdraví
K fenoménu těla a zdraví
Filosofie a dějiny
Filosofie a dějiny
Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání
Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání
Cvičebnice hudební nauky pro dospělé (začátečníky)
Cvičebnice hudební nauky pro dospělé (začátečníky)
Odsunuti stranou: Koexistence solidarity a nesvobody v životě člověka s mentálním postižením v totalitárním Československu
Odsunuti stranou: Koexistence solidarity a nesvobody v životě člověka s mentálním postižením v totalitárním Československu
Robotika s Lego WeDo pro 1. stupeň základní školy
Robotika s Lego WeDo pro 1. stupeň základní školy
Potřebuje v planetární době filosofie vědu, či věda filosofii?
Potřebuje v planetární době filosofie vědu, či věda filosofii?
Domácí vzdělávání
Domácí vzdělávání
K fenoménu celku v planetární době
K fenoménu celku v planetární době
Cvičebnice k rozvoji filosofického myšlení pro střední školy
Cvičebnice k rozvoji filosofického myšlení pro střední školy
Odlišnost jako dar: Děti s mentálním postižením a zápasy jejich rodičů v době totality
Odlišnost jako dar: Děti s mentálním postižením a zápasy jejich rodičů v době totality
Otázka interpretace ve výuce společenských věd. Hermeneutické inspirace společenskovědní didaktiky
Otázka interpretace ve výuce společenských věd. Hermeneutické inspirace společenskovědní didaktiky
Žáci-cizinci ve školní třídě
Žáci-cizinci ve školní třídě
Problém filozofie v arabském středověkém myšlení
Problém filozofie v arabském středověkém myšlení
Étos a světy dějin
Étos a světy dějin
Česká sólová akordeonová literatura
Česká sólová akordeonová literatura
Domácí vzdělávání v kontextu evropských vzdělávacích systémů
Domácí vzdělávání v kontextu evropských vzdělávacích systémů
Kvalita života osob se sluchovým postižením
Kvalita života osob se sluchovým postižením
Předobjednaná budoucnost
Předobjednaná budoucnost
Přezdívky v dětském kolektivu
Přezdívky v dětském kolektivu
Logos ve výchově, umění a sportu
Logos ve výchově, umění a sportu
Tekutá doba a úkol myšlení
Tekutá doba a úkol myšlení
Přírodovědné pokusy
Přírodovědné pokusy
Vnitřní konstituce média
Vnitřní konstituce média
Specifické aspekty výuky českého jazyka na středních školách u žáků se zrakovým postižením
Specifické aspekty výuky českého jazyka na středních školách u žáků se zrakovým postižením
K rozhovoru se sebou samým
K rozhovoru se sebou samým
Nahodilost ve výchově, umění a sportu
Nahodilost ve výchově, umění a sportu
Dějiny citronu aneb Receptura na zátiší
Dějiny citronu aneb Receptura na zátiší
Poznatky o žákovských prekoncepcích mentálního postižení v kontextu proměny paradigmatu současného vzdělávání
Poznatky o žákovských prekoncepcích mentálního postižení v kontextu proměny paradigmatu současného vzdělávání
Integrace žáků-cizinců v širším kontextu
Integrace žáků-cizinců v širším kontextu
Člověk se sluchovým postižením
Člověk se sluchovým postižením
Základy sociální pedagogiky
Základy sociální pedagogiky
Průvodce začínajícího češtináře
Průvodce začínajícího češtináře
1