Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta

nakladatelství, značky

Domácí vzdělávání
Domácí vzdělávání
Cvičebnice k rozvoji filosofického myšlení pro střední školy
Cvičebnice k rozvoji filosofického myšlení pro střední školy
K fenoménu celku v planetární době
K fenoménu celku v planetární době
Étos a světy dějin
Étos a světy dějin
Domácí vzdělávání v kontextu evropských vzdělávacích systémů
Domácí vzdělávání v kontextu evropských vzdělávacích systémů
Česká sólová akordeonová literatura
Česká sólová akordeonová literatura
Problém filozofie v arabském středověkém myšlení
Problém filozofie v arabském středověkém myšlení
Žáci-cizinci ve školní třídě
Žáci-cizinci ve školní třídě
Tekutá doba a úkol myšlení
Tekutá doba a úkol myšlení
Přezdívky v dětském kolektivu
Přezdívky v dětském kolektivu
Logos ve výchově, umění a sportu
Logos ve výchově, umění a sportu
Specifické aspekty výuky českého jazyka na středních školách u žáků se zrakovým postižením
Specifické aspekty výuky českého jazyka na středních školách u žáků se zrakovým postižením
Nahodilost ve výchově, umění a sportu
Nahodilost ve výchově, umění a sportu
Poznatky o žákovských prekoncepcích mentálního postižení v kontextu proměny paradigmatu současného vzdělávání
Poznatky o žákovských prekoncepcích mentálního postižení v kontextu proměny paradigmatu současného vzdělávání
Dějiny citronu aneb Receptura na zátiší
Dějiny citronu aneb Receptura na zátiší
Integrace žáků-cizinců v širším kontextu
Integrace žáků-cizinců v širším kontextu
K rozhovoru se sebou samým
K rozhovoru se sebou samým
Bytí a rozumění
Bytí a rozumění
Přítomná minulost: XXVII. a XXVIII. letní škola historie
Přítomná minulost: XXVII. a XXVIII. letní škola historie
Průvodce začínajícího češtináře
Průvodce začínajícího češtináře
Člověk se sluchovým postižením
Člověk se sluchovým postižením
K dnešku
K dnešku
Přesah a jeho význam pro socializaci a formování dítěte jako osobnosti
Přesah a jeho význam pro socializaci a formování dítěte jako osobnosti
Základy sociální pedagogiky
Základy sociální pedagogiky
K fenoménu "die Machenschaft"
K fenoménu "die Machenschaft"
Přírodovědné exkurze ve školní praxi
Přírodovědné exkurze ve školní praxi
Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků
Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků
Žena růže píseň řeč
Žena růže píseň řeč
Ko-text: tvar, zvuk a gesto, tvůrce, učitel a žák
Ko-text: tvar, zvuk a gesto, tvůrce, učitel a žák
Fenomenologie a postmoderna
Fenomenologie a postmoderna
Intencionalita a fenomenologie
Intencionalita a fenomenologie
Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné ovlivňování
Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné ovlivňování
Ekolístky
Ekolístky
Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele
Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele
Aktivizující metody výuky
Aktivizující metody výuky
1