Masarykova univerzita

nakladatelství, značky

Propedeutika finančního práva III - Daňové právo
Propedeutika finančního práva III - Daňové právo
Navigátor: Úvod do umění nových médií
Navigátor: Úvod do umění nových médií
Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku
Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku
Sigilla – arma – monetae: Sborník příspěvků k 70. narozeninám profesora Tomáše Krejčíka
Sigilla – arma – monetae: Sborník příspěvků k 70. narozeninám profesora Tomáše Krejčíka
Dobrodružství historické interpretace
Dobrodružství historické interpretace
Řečiště a vlna: České umění a environmentální problematika na počátku 21. století
Řečiště a vlna: České umění a environmentální problematika na počátku 21. století
Co nás učí nádory
Co nás učí nádory
Vše pro výchovu: Lekce z pedagogiky
Vše pro výchovu: Lekce z pedagogiky
Hovory s Rogerem Scrutonem
Hovory s Rogerem Scrutonem
Filozofové ve městě
Filozofové ve městě
Mistr Jan Hus, učitel a kolega - Promoční promluvy M. Jana Husa
Mistr Jan Hus, učitel a kolega - Promoční promluvy M. Jana Husa
První učitel
První učitel
Východní otázka II: Od Velké východní krize do počátku 20. století
Východní otázka II: Od Velké východní krize do počátku 20. století
Krizová komunikace
Krizová komunikace
Tělo v pohybu: Performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa
Tělo v pohybu: Performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa
Mýty - omyly - nepravdy: O chibách ve vzdělávání a pedagogice
Mýty - omyly - nepravdy: O chibách ve vzdělávání a pedagogice
Moderní analýza biologických dat
Moderní analýza biologických dat
Babičky na bigbítu: Společenský život na moravském venkově pozdního socialismu
Babičky na bigbítu: Společenský život na moravském venkově pozdního socialismu
Podoby české literární reportáže
Podoby české literární reportáže
Bez podmínek
Bez podmínek
Tuto se všeliké památky... Památeční záznamy autorů z okruhu Vranečkovy kroniky
Tuto se všeliké památky... Památeční záznamy autorů z okruhu Vranečkovy kroniky
Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé
Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé
Život onlife
Život onlife
Moravský kras a okolí - Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity
Moravský kras a okolí - Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity
Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů: Tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd
Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů: Tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd
Sto tváří, sto příběhů
Sto tváří, sto příběhů
Permanentní invence
Permanentní invence
Meze darwinismu
Meze darwinismu
Duchovní rozměr pohybu v sekularizující se společnosti
Duchovní rozměr pohybu v sekularizující se společnosti
Filosofie jako životní cesta: Ad honorem Jan Zouhar
Filosofie jako životní cesta: Ad honorem Jan Zouhar
Profesionální pomáhání - rozhovory napříč pomáhajícími profesemi
Profesionální pomáhání - rozhovory napříč pomáhajícími profesemi
Koncepce terénní výuky pro základní školy
Koncepce terénní výuky pro základní školy
Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.)
Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.)
Proč školství a jeho aktéři selhávají - Kognitivní krajiny a nacionalismus
Proč školství a jeho aktéři selhávají - Kognitivní krajiny a nacionalismus
1 ...