Centrum pro studium demokracie a kultury - CDK

nakladatelství, značky

Pevnost Evropa
Pevnost Evropa
Z Moravy až do Velikého Srediště
Z Moravy až do Velikého Srediště
Od Adorna k Habermasovi – Studie ke vztahu kritické teorie a náboženství
Od Adorna k Habermasovi – Studie ke vztahu kritické teorie a náboženství
Sloužím Tajnému ohni: Duchovní zdroje literární tvorby J. R. R. Tolkiena
Sloužím Tajnému ohni: Duchovní zdroje literární tvorby J. R. R. Tolkiena
Goethe: Umělecké dílo života
Goethe: Umělecké dílo života
Boj o svatého Vladimíra. Křesťanství a nacionalismus v zápase o ukrajinskou autokefalitu
Boj o svatého Vladimíra. Křesťanství a nacionalismus v zápase o ukrajinskou autokefalitu
Etnické skupiny, hranice a identity
Etnické skupiny, hranice a identity
Vatikán a české země v letech 1914–1918
Vatikán a české země v letech 1914–1918
Diktátoři v kině - Lenin, Mussolini, Hitler, Goebbels, Stalin
Diktátoři v kině - Lenin, Mussolini, Hitler, Goebbels, Stalin
Volby do Evropského parlamentu v Česku v roce 2019: stále ještě druhořadé volby?
Volby do Evropského parlamentu v Česku v roce 2019: stále ještě druhořadé volby?
Od krevní msty k postsocialismu: Vývoj antropologického zájmu o Balkán
Od krevní msty k postsocialismu: Vývoj antropologického zájmu o Balkán
Světy, které neznáme: Eseje o Polsku a Evropě
Světy, které neznáme: Eseje o Polsku a Evropě
Mrkací panenka
Mrkací panenka
Pod jednou střechou: Třígenerační soužití v české společnosti
Pod jednou střechou: Třígenerační soužití v české společnosti
Meditace
Meditace
Zrod moderního světa 1780–1914: Globální spojitosti a srovnání
Zrod moderního světa 1780–1914: Globální spojitosti a srovnání
CSIRT: v přední linii boje proti kybernetickým hrozbám
CSIRT: v přední linii boje proti kybernetickým hrozbám
Politický systém Česka
Politický systém Česka
Trojí diakonie
Trojí diakonie
Evangelium lesní moudrosti
Evangelium lesní moudrosti
Kritika totalitarismu
Kritika totalitarismu
Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017
Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017
Smrt suveréna?: Eroze státnosti a krize suverenity v éře postnacionálního vládnutí
Smrt suveréna?: Eroze státnosti a krize suverenity v éře postnacionálního vládnutí
Kvalita demokracie v Mongolsku
Kvalita demokracie v Mongolsku
Když je všechno na cestě ke zkáze - Úvahy o konci a cíli kultury a modernity
Když je všechno na cestě ke zkáze - Úvahy o konci a cíli kultury a modernity
Nástin všesokolského výtvarnictví: Proměny sokolství ve výtvarné řeči sletové propagace (1901–1948)
Nástin všesokolského výtvarnictví: Proměny sokolství ve výtvarné řeči sletové propagace (1901–1948)
Ženy a lokální politika
Ženy a lokální politika
Nietzscheho zapomenutý bratr: Lev Borský a jeho alternativní legenda o vzniku Československa
Nietzscheho zapomenutý bratr: Lev Borský a jeho alternativní legenda o vzniku Československa
Kardinál Mindszenty
Kardinál Mindszenty
Sport jako teologická výzva
Sport jako teologická výzva
Neviditelní senioři a jejich každodennost: Čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou
Neviditelní senioři a jejich každodennost: Čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou
České prezidentské volby v roce 2018: Jiný souboj, stejný vítěz
České prezidentské volby v roce 2018: Jiný souboj, stejný vítěz
Islamismus: Třetí radikální hnutí odporu
Islamismus: Třetí radikální hnutí odporu
Kritik moderního světa: Rio Preisner 1925–2007
Kritik moderního světa: Rio Preisner 1925–2007
Na vzdělání záleží - Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti
Na vzdělání záleží - Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti
1 ...