Život v době Periklově

Život v době Periklově https://www.databazeknih.cz/img/books/10_/100243/bmid_zivot-v-dobe-periklove-H8g-100243.jpg 5 18 5

Publikace, doplněná mnoha dokumentárními fotografiemi, líčí každodenní život řeckých měst v období od r. 450 do r. 350 př. n. l., jehož jádro tvoří Periklova vláda. Vypráví o jednotlivých společenských skupinách, o postavení ženy a rodiny, o výchově dětí, o řeckém zemědělství, řemesle, obchodu a lékařství. Seznamuje s tělesnou kulturou, s oblékáním, jídlem, hrami a zábavami, přibližuje tehdejší náboženský život, soudnictví a vojenství.... celý text

Žánr:
Literatura světová , Literatura naučná , Historie

Vydáno: , Odeon
Originální název:

La vie quotidienne en Grece au siecle de Péricles , 1959


více info...

Komentáře (5)

Komentáře 5 Recenze 0

ALadin1905
ALadin1905
05.05.2023 5 z 5

Význačný francouzský učenec, znalec antického Řecka a jeden z původních členů archeologických výprav v Aténách a Delfách ve třicátých letech minulého století, profesor Robert Flacelière, pojednává v této populární knize o historii kolébky evropské kultury z trochu jiné perspektivy, než by někteří čtenáři (navzdory názvu titulu, jenž jim jasně napovídá) čekali a možná i chtěli: jeho popis starořeckých reálií ve vrcholném období a vyprávění takzvaných "malých dějin" či "dějin každodennosti" (spíše než líčení oněch významných, učebnice dějepisu plnících událostí a historických milníků a věnování se téměř až héroiům se podobajícím osobnostem) je sondou pokrývající širokou plochu všech možných oblastí života starých Řeků, a to sondou, jež je nadmíru zajímavá a bezpochyby poučná i pro dnešní společnost... Od charakteristiky geografického, sociálního a ekonomického rozložení přes popis fungování všech možných sfér antického "soustátí" jednotlivých Polis a ostrovů - výchovy mládeže a vojáků, života řemeslníků a umělců (bližších si a méně od sebe rozlišovaných, než si dnes představujeme), dělníků, námořníků, kurtizán (čili hetér), ale též věštců, politiků, soudců atd. - vše je podáváno nenáročným, nikoli však neinformativním způsobem.
Asi nejpodstatnější poselství knihy tohoto stoupence "nové školy" historiografie, jež se snaží o určitou interdisciplinaritu při nahlížení dějin z vícera úhlů, ať už demografických, socio-ekonomických či kulturně-antropologických, se nachází na samém konci čtení: onen romantický, respektive ROMANTIZUJÍCÍ pohled na prosluněné starověké Řecko plné harmonie, krásy a nejhlubších myšlenek - pohled, který se objevuje a de facto přetrvává již od dob renesance a bezpochyby reflektuje mnohé pravdivé - není plnohodnotným způsobem zkoumání a FÉROVÝM zhodnocením skutečné a neoddiskutovatelné síly řeckého odkazu a významu, jenž leží uložen téměř ve všem kolem nás, aniž bychom si to povětšinou vůbec uvědomovali...

PlaszCZ
PlaszCZ
14.04.2022

Fajn kniha, který nabízí unikátní pohled na atické Řecko. Tuto dobu si mnozí z nás idealizují, kniha popisuje negativní i pozitivní aspekty řeckého života. Četla se hezky. V knize je i mnoho obrázků, díky kterým si čtenář může vše lépe představit. Jediná výtka je používání slov ze socialistického slovníku - proletáři, buržoazie apod. To se však dá očekávat, neboť tato kniha byla u nás vydaná v roce 1981.
Doporučuji k přečtění!


JulianaH.
JulianaH.
22.09.2021 5 z 5

Půvabná, lehká, názorná kniha, napsaná inteligentně a s šarmem. V letním semestru mi vyučující doporučil přečíst si jednu konkrétní kapitolu a při té příležitosti mě zaujal autorův styl (mj. věcný tón, jímž přirovnává spartskou výchovu mládeže k výchově nacistické/fašistické). Takže jsem se rozhodla přečíst o prázdninách, až budu mít čas, i zbytek knihy, a je přinejmenším stejně dobrý.

Jedna z největších předností díla je určitě autorův dar živě vyprávět. Měla jsem dojem, že čtu cestopis a že Flacelière snad musel antiku zažít, odpozorovat. Hlavně to platí u kapitoly o Athénách 5. století, kde popisuje jejich chatrné domky, absenci oken, zakouřené místnosti, tenké stěny a rozblácené ulice, jako by se jimi sám procházel. Ale ožívala přede mnou i gymnasia, agora s hlučnými stánky mezi platany nebo eleusinská mystéria, při kterých se tisíce lidí vyplašeně tísní ve tmě jeskyně...

Další předností je způsob, jakým autor pracuje s prameny. Tím, že se dokáže správně ptát, z nich umí vytěžit informace, které do nich pisatelé vložili jen bezděky. O řecké každodennosti (včetně gestikulace nebo hygienických návyků) se tak dává poučit třeba Platónovými dialogy. A funguje to i naopak: Flacelièrův výklad o všedním životě Řeků nám umožňuje chápat některé reálie, které autoři antických textů pokládali za příliš samozřejmé, než aby je čtenářům-současníkům vysvětlovali. Takže třeba právě Platón (nebo Aristofanes) se mi teď určitě budou číst mnohem lépe. A stejně tak doufám, že řecké vázy a ruiny si teď budu prohlížet jinýma očima (což se vážně hodí, jelikož nadcházející semestr hodlám strávit v Řecku).

Nádherná a dojemná je Flacelièrova láska k Sókratovi. Doprovází ji také láska k Heladě, kterou však, jak sám říká, odmítá idealizovat; proto o lidech a institucích antiky prozrazuje ledacos nepěkného. Zvlášť dobře se tu rýsuje všechen „strach a bída“ (athénské) demokracie. Mě hodně pobavilo, že když chtěla obec dostat voliče na shromáždění, musela natáhnout nabarvené, špinící provazy přes agoru a zablokovat jim jiné cesty než tu na sněmoviště. :)
Takže 10/10 (i přes příliš těsné řádkování a malé písmo: to není autorova chyba).

Dancaa1
Dancaa1
23.08.2020 4 z 5

K této knize bych se nebýt povinné četby ke státní zkoušce určitě nedostala. Kniha není špatná, je to zajímavé shrnutí každodenního i nekaždodenního života řecké obce. Já na ni mám kvůli povinnosti ji číst trochu zkreslený pohled (číst se mi nechtěla), ale jelikož mě Řecko fascinuje, tak mě tato kniha trochu vytrhla zkreslenou představu o řecké dokonalosti a trochu více otevřela oči.
Pokud Vás tedy zajímá přečíst si o Řecku něco shrnujícího a jednoduššího, tak zde určitě chybu neuděláte. Kniha ačkoli je odborná, tak je čtivá i pro laického čtenáře.

Kvothe
Kvothe
20.12.2011 4 z 5

Tato kniha není žádný složitý odborný traktát, ale dílo, které velmi příjemnou a čtivou formou, avšak stále s podloženými a promyšlenými informacemi představuje běžný život athénského občana. Boří mnohé iluze o dokonalosti athénské demokracie, o životě lidí té doby a o jejich chování. Přesto ukazuje i jakousi vyšší mravní stránku tehdejšího řeckého člověka a předvádí tak velmi civilním způsobem jeden z kořenů nynější evropské civilizace.

Štítky knihy

antická kultura starověké Řecko Athény

Autorovy knížky

Robert Flacelière
francouzská, 1904 - 1982
1981  90%Život v době Periklově

Kniha Život v době Periklově je v

Právě čtených4x
Přečtených27x
Čtenářské výzvě2x
Doporučených1x
Knihotéce15x
Chystám se číst6x
Chci si koupit4x