Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Komentár

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Odrazom snáh o zladenie rozvojových aktivít spoločnosti s existujúcim stavom životného prostredia je na národnej úrovni legislatíva upravujúca posudzovanie týchto činností na životné prostredie. V roku 1992 sa táto úprava prvýkrát dostala do slovenského právneho poriadku v podobe časti zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. Následne bol v roku 1994 prijatý zákon č. 127/1994 Z. z. a v roku 2006 nadobudol účinnosť zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý v znení neskorších predpisov platí dodnes. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je tak komplexne vnímané ako účinný nástroj ochrany prírody a krajiny a nástroj preventívnej ochrany zdravia ľudí. Zákon č. 24/2006 Z. z. je živý, neustále sa vyvíjajúci zákon. Jeho zmeny vyplývajú jednak z potrieb a požiadaviek aplikačnej každodennej praxe a súvisia s vyvíjajúcou sa úpravou európskej legislatívy, judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, ako aj požiadaviek Európskej komisie, súvisiacich s preberaním smerníc do vnútroštátneho právneho poriadku. Nezanedbateľným dôvodom zmien zákona je aj právo verejnosti na priaznivé životné prostredie, zakotvené v Ústave SR a obsahom zákona je aj právo na informácie o stave životného prostredia a právo účasti na konaniach, ktorých výsledok môže mať vplyv na stav životného prostredia. V tomto zmysle ako aj v ďalších súvislostiach autor komentára podáva odborný výklad ustanovení zákona, prehľad o všetkých jeho podstatných pojmoch a procesných inštitútoch ako aj o skutočnostiach pre jeho uplatňovanie v praxi. Komentár dopĺňa príslušnými rozhodnutiami slovenských a európskych súdov. Kniha je určená širokej právnickej verejnosti, príslušným orgánom verejnej správy a samospráv, pracovníkom SIŽP, podnikateľom, ktorí sú zo zákona povinní riešiť aj problematiku ochrany životného prostredia ako aj študentom envinonmentalistiky a príbuzných odborov vysokých škôl....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/28_/283393/big_zakon-o-posudzovani-vplyvov-na-zivo-5NC-283393.jpg 4.52
Nahrávám...

Komentáře (2)

Kniha Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Komentár

whack
02.02.2017

Hoci na trvalo udržateľný rozvoj neverím a písal som o tom v článku "Preľudnenie vs. trvalá udržateľnosť", zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) považujem za jeden z najdôležitejších zákonov vôbec a preto som rád, že autor v tejto knihe ponúka vysvetlenie jeho znenia podrobne a v ľudskej reči. Každý paragraf má najprv vypísané originálne znenie a potom je k nemu komentár, čiže vysvetlenie. Písané je to odborne, ale prehľadne a jasne. Určite táto kniha bude užitočná tomu, kto chce vedieť viac o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Radoľa
25.11.2016

He-he, komentovať vlastnú knihu. No tak skôr niečo dodám. Namakal som sa na tom ani ťažný kôň, v horúcom lete dni menil za noci a tak. Som rád, že je na svete. Hoci je viacmenej odborná, snažil som sa ju napísať tak, aby zmysel pochopil ktokoľvek, kto rozumie písanému textu. Ohlasy mám zatiaľ iba dva: jeden kámoš mi vytýkal, že by privítal modelové riešenie obťažných situácií v procese EIA, druhý kamoš smskou knihu nadšene pochválil. Jaj a k tomu hodnoteniu - určite sa dalo urobiť to inak. Takže za 80%