Wolters Kluwer (ČR)

nakladatelství, značky

Jak české školství spravovaly školské úřady a co z toho plyne pro Strategii 2030+
Jak české školství spravovaly školské úřady a co z toho plyne pro Strategii 2030+
Inominátní a smíšené smlouvy
Inominátní a smíšené smlouvy
Pracovní právo ve víru změn
Pracovní právo ve víru změn
Antidiskriminační zákon (č. 198/2009 Sb.). Praktický komentář
Antidiskriminační zákon (č. 198/2009 Sb.). Praktický komentář
Dohoda o vině a trestu
Dohoda o vině a trestu
Zákon o preventivní restrukturalizaci. Praktický komentář
Zákon o preventivní restrukturalizaci. Praktický komentář
Korporační spory
Korporační spory
Klimatické právo
Klimatické právo
Pokračování 20 případů státního zástupce na okrese
Pokračování 20 případů státního zástupce na okrese
Komentovaná judikatura k a. s. 2023. Stručný přehled aktuální soudní praxe v otázkách a odpovědích s komentářem
Komentovaná judikatura k a. s. 2023. Stručný přehled aktuální soudní praxe v otázkách a odpovědích s komentářem
Komentovaná judikatura k s.r.o. 2023. Stručný přehled aktuální soudní praxe v otázkách a odpovědích s komentářem.
Komentovaná judikatura k s.r.o. 2023. Stručný přehled aktuální soudní praxe v otázkách a odpovědích s komentářem.
Nad vymezením závislé práce
Nad vymezením závislé práce
Zaměstnavatel, zaměstnanec a zaměstnání v ekonomicky složité době
Zaměstnavatel, zaměstnanec a zaměstnání v ekonomicky složité době
Zákon č. 255/2023 Sb., kterým se mění exekuční řád. Komentář
Zákon č. 255/2023 Sb., kterým se mění exekuční řád. Komentář
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Trampoty s pohlavím: Sociální a právní aspekty života intersex lidí
Trampoty s pohlavím: Sociální a právní aspekty života intersex lidí
Smlouva o fungování EU. Smlouva o EU. Listina základních práv EU. Komentář
Smlouva o fungování EU. Smlouva o EU. Listina základních práv EU. Komentář
Daňový systém ČR 2022
Daňový systém ČR 2022
Zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.). Praktický komentář
Zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.). Praktický komentář
Česká republika jako laický stát
Česká republika jako laický stát
Milostivé léto II (zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů) - komentář
Milostivé léto II (zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů) - komentář
Převody obchodních podílů a akcií
Převody obchodních podílů a akcií
Správní řád: Komentář
Správní řád: Komentář
Concurrentia
Concurrentia
Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru
Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru
Balancování na hraně work-life balance a transparentnosti
Balancování na hraně work-life balance a transparentnosti
Právo a péče v závěru života
Právo a péče v závěru života
Obec a investor nad územním plánem: Změny regulace, náhrady za zmařené investice a veřejná infrastruktura
Obec a investor nad územním plánem: Změny regulace, náhrady za zmařené investice a veřejná infrastruktura
Smluvní režim výkonu funkce
Smluvní režim výkonu funkce
Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost - právní a ekonomické aspekty
Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost - právní a ekonomické aspekty
Zákon o náhradním výživném (č. 588/2020 Sb.). Komentář
Zákon o náhradním výživném (č. 588/2020 Sb.). Komentář
Celní zákon: Praktický komentář
Celní zákon: Praktický komentář
Láme kúpa nájom? - Proces zvecnoprávnenia nájmu od rímskeho práva po súčasnosť
Láme kúpa nájom? - Proces zvecnoprávnenia nájmu od rímskeho práva po súčasnosť
Zákon o veřejných výzkumných institucích (č. 341/2005 Sb.). Komentář
Zákon o veřejných výzkumných institucích (č. 341/2005 Sb.). Komentář
Jednací řád Poslanecké sněmovny. Komentář
Jednací řád Poslanecké sněmovny. Komentář
Zastoupení - Specifika a kontext
Zastoupení - Specifika a kontext
USA - školství a vzdělávání v kulturním kontextu
USA - školství a vzdělávání v kulturním kontextu
České vězeňství
České vězeňství
Zákon o daních z příjmů. Komentář
Zákon o daních z příjmů. Komentář
Úmluva o právech dítěte. Komentář
Úmluva o právech dítěte. Komentář