Wolters Kluwer (ČR)

nakladatelství, značky

Proměny odměny
Proměny odměny
Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.). Komentář - 2. vydání
Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.). Komentář - 2. vydání
Právní a sociální aspekty mediace v České republice
Právní a sociální aspekty mediace v České republice
Mezinárodní přepravní doklady
Mezinárodní přepravní doklady
Zákon o veřejném zdravotním pojištění. Komentář
Zákon o veřejném zdravotním pojištění. Komentář
Účetnictví podnikatelů 2020
Účetnictví podnikatelů 2020
Sbírka klauzurních prací z trestního práva
Sbírka klauzurních prací z trestního práva
Učitelské sbory základních škol a jejich sociální klima. Vícepřípadová studie učitelských sborů
Učitelské sbory základních škol a jejich sociální klima. Vícepřípadová studie učitelských sborů
Covid-19: Přijatá opatření a náhrada újmy
Covid-19: Přijatá opatření a náhrada újmy
Dovolání s akcentem na ústavněprávní konformitu
Dovolání s akcentem na ústavněprávní konformitu
Podniková environmentální strategie
Podniková environmentální strategie
Rozhodování o věcech veřejných
Rozhodování o věcech veřejných
Skončení pracovního poměru v souvislostech
Skončení pracovního poměru v souvislostech
Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem
Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem
Kariérové poradenství na každý pád
Kariérové poradenství na každý pád
Tabulky a informace pro daně a podnikání 2020
Tabulky a informace pro daně a podnikání 2020
Není čert jako čert
Není čert jako čert
Občanský zákoník – Komentář. Svazek I
Občanský zákoník – Komentář. Svazek I
Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací
Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací
Ekonomické základy práva
Ekonomické základy práva
Koncepce práva jako systému
Koncepce práva jako systému
Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby
Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby
Lex COVID - komentář
Lex COVID - komentář
Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů
Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů
Glosy k právní argumentaci
Glosy k právní argumentaci
Zákon o Státním pozemkovém úřadu. Komentář
Zákon o Státním pozemkovém úřadu. Komentář
Pozemkové vlastnictví
Pozemkové vlastnictví
Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na označení
Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na označení
Úspěch pro každého žáka
Úspěch pro každého žáka
Zákoník práce - komentář
Zákoník práce - komentář
Správní řád. Praktický komentář
Správní řád. Praktický komentář
Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Praktický komentář
Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Praktický komentář
Rozumíme účetní závěrce podnikatelů
Rozumíme účetní závěrce podnikatelů
Individualismus a ekonomický řád
Individualismus a ekonomický řád
Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář
Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář
1 ...