Vojna a mier III.

Vojna a mier III.
https://www.databazeknih.cz/img/books/34_/349142/bmid_vojna-a-mier-iii-nVJ-349142.jpg 5 80 80

Vojna a mier je štvordielna epopeja zobrazujúca ruskú spoločnosť v prvej tretine 19. storočia. Román má tri roviny: historickú, osobnú a filozofickú. Na pozadí obdobia napoleonských vojen a tesne po ňom sa stretávame so skutočnými historickými postavami i postavami čisto literárnymi, ktoré ale odrážajú živé ľudské vzory. Na veľkom priestore, spôsobom pásma, pri striedaní období vojny a mieru sa odohrávajú osudy viac ako 250 postáv, hlavných i epizódnych. Čitateľ sa ocitne v šľachtických salónoch Moskvy, Petrohradu, vidieckych panských sídlach i na bojiskách s veľkolepými opismi bitiek.... celý text

Literatura světová Romány
Vydáno: , Tatran (Bratislava)
Originální název:

Vojna i mir , 1869


více info...

Přidat komentář

Shui-Xian
23.07.2019 4 z 5

Právě pro ten závěr mě nejvíce těšilo Vojnu a mír číst. Začátky byly jinak útrpné... Pasáže "vojny" i pasáže "míru" - obojí bylo hutné, těžkopádné, mdlé. Popisy napoleonských válek se rozvlekle a detailně táhly, společenské tlachání a tanečky vyznívaly plytce a zbytečně. O postavách se také ještě nedalo říci, že by oplývaly nějakým zvláštním charismatem.
Zpětně ale Tolstému všechno zmíněné odpouštím - a už lépe chápu, proč si dal s vykreslením tolik záležet. S tak důkladným kontextem se více může rodit uvědomělost a autentičnost postav. Úvahy o historii, Bohu, lidském údělu... (a že jimi Tolstý nešetří) se vyloupnou ve vší přesvědčivosti, důraznosti a hloubce... I samotná válka začne čtenáře zajímat o to více, že vyvstává z jednotlivců. Etické souvislosti v tomto případě román objasňuje velmi pádně.
Cesta, kterou ušel Pierre, je pozoruhodná. A i když mě více fascinují existenciální úvahy A. Bolkonského, jeho vidění světa zlidšťuje až Nataša, která skrze svoji živoucí vnímavost a citlivost ty abstraktní dojmy přibližuje čtenáři. Obdivuji, jak autor skrze romantiku a dramatické zvraty docílil mimořádného vyznění poctivých, duchaplných myšlenek... Dojem je velkolepý.

Kuža007
24.03.2018 5 z 5

Hned po prvním díle je tento pro mě nejvíce úspěšný. Děj je krásně situován spolu s historickými událostmi a příběh je o to více pro čtenáře zajímavější. Lev Nikolajevič zda obdivuhodně popsal císaře Napoleona i Pierrovo uvědomí a probuzení do reality. V prvním díle Tolstoj popsal Slavkov, tady ve třetím Ševardino a Borodino.


TipsyChipsy
13.02.2018 5 z 5

Třetí díl je narozdíl od předchozího zaměřen na válku. Odehrává se v roce 1812 a Napoleon dorazí až do Moskvy. Tolstoj nám ukazuje tuto anabázi velice obšírně ze všech úhlů pohledu. Přínosné jsou informace o bitvách, strategiích i pocitech vojáků a civilních obyvatel. Autor přemýšlí nad příčinami lidských jatek a jako skutečné hybatele dějin vidí drobná přispění mnoha osob, která spustí lavinu katastrofy. Přestože autor se narodil až v roce 1828, je vidět, že válka znamenala i pro další generace velké trauma.

Nahnilaruka
04.07.2014 4 z 5

Děj třetího dílu je opět popsán téměř až brilantně, ale Tolstoj zde vytvořil dvě zcela rozdílné části, které spolu souvisí a nesouvisí. Mimo rozplétáni zápletky autor do III. dílu vkládá své osobní názory na historický vývoj a polemizuje nad událostmi, kdy jsou základní myšlenky v jednotlivých kapitolách neustále opakovány. Jakoby se autor snažil za každou cenu donutit všechny čtenáře tohoto díla, aby byly pochopeny jeho myšlenkové pochody a proč se staly události tak a ne jinak? Možná. Oproti přecházejícím dílům je kladen veliký důraz na popis jednolivých bitev. III. díl tak nabírá různých spádů a čtivosti dle pasáží. 70%

marketad
08.07.2013 3 z 5

Na můj vkus byl v knize dán příliš velký prostor historické a vojenské části (i když s dějem samozřejmě souvisí) a příběh samotný byl trochu upozaděn. Pro dnešního čtenáře je to podle mě už příliš rozvláčné a popisné, sama jsem popisy jednotlivých vojenských operací často přeskakovala.