Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918-1928

nehodnoceno
Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918-1928 https://www.databazeknih.cz/img/books/48_/481345/bmid_veda-skolstvo-a-kultura-na-slovensk-qxn-481345.jpg 0 0 0

Publikácia obsahuje dvadsať príspevkov a úvodný príhovor Zamyslenie sa nad storočným jubileom prof. Dušana Škvarnu, odborného garanta konferencie. Odzneli na vedeckej konferencii Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 uskutočnenej 10.-11. októbra 2018 v spolupráci s Katedrou histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Sú rozdelené do piatich oblastí: Veda, Školstvo, Osveta, Záujmové organizácie a spolky a Umenie. Prinášajú viaceré bádateľské výsledky a nové poznatky zo širokej problematiky skúmanej tematiky. Zborník je obohatený o výberovú bibliografiu na rovnakú tému s prihliadnutím na budovanie kultúrnych a vedeckých inštitúcií, ktorá obsahuje 2706 záznamov o inštitúciách a spolkoch v oblasti vedy, umenia, osvety, múzejníctva, masovej kultúry a kultúry národnostných menšín... celý text

Přidat komentář