Václav II. Král na stříbrném trůnu

Václav II. Král na stříbrném trůnu https://www.databazeknih.cz/img/books/27_/274284/mid_vaclav-ii-kral-na-stribrnem-trunu-Vzl-274284.jpg 4 11 11

V monografii předposledního přemyslovského panovníka autor přináší nové pohledy založené na několikaletém studiu pramenů i moderní literatury. V první části knihy představuje panovníkův život v souřadnicích domácí i zahraniční politiky, ve druhé se zamýšlí nad fungováním středověkého státu, dvorským prostředím a rytířskou kulturou, jíž se právě okolí tohoto posledního velkého Přemyslovce vyznačovalo. Všímá si také faktorů, které spoluurčovaly směr vlády (královští rádci, zemská šlechta, duchovní hodnostáři) a sdostatek prostoru věnuje i nálezům bohatých stříbrných ložisek na Kutnohorsku i expanzi české moci do Polska a Uher. V posuzování vývoje české společnosti přemyslovského období se do značné míry rozchází s běžně publikovanými názory. Václava II. zobrazuje jako panovníka s bystrým úsudkem a silnou vůlí, jako jedince na vrcholu společenské pyramidy, kterému není nic lidského cizí.... celý text

Přidat komentář

tessa.mik
31.01.2024 5 z 5

Úžasná monografie mapující nejenom život přemyslovského krále, ale také krásně dokresluje středověký život a šlechtu v Českém království.
Až mě mrzí, že jsem musela vyzobávat hlavně pasáže, které potřebuji pro svou práci a neměla jsem čas pořádně vnímat slovo od slova.
Určitě se ke knize ráda vrátím až budu mít volněji a přečtu si ji znovu a tentokrát podrobně.