13.-14. století

štítky

44 knih


Král básník Václav II.Král básník Václav II.2013, Vlastimil Vondruška

Závěrečný díl tetralogie, kterou končí vyprávění o jedné z nejslavnějších epoch českých dějin, o době velkých přemyslovských králů, začíná bezvládím po smrti Přemysl II. Otakara, pokračuje vládou krále Václava II. a konč... více


Ošklivá vévodkyně Markéta PyskatáOšklivá vévodkyně Markéta Pyskatá1967, Lion Feuchtwanger

Historická freska o osudu zemí tyrolských, korutanských, bavorských a braniborských a panovnících, kteří měli načas ve svých rukou římskou říši – především o Janu Lucemburském, Ludvíku Vitelbašském a Albrechtu Habsburské... více


Panna a králPanna a král2008, J. Deveraux (pseudonym)

Rodí se 14. století a jen silní, stateční a moudří mohou sjednotit svůj lid, aby odolal protivenstvím. A takový je Rowan, jehož osud předurčil do královské hodnosti. Stejně štědrý byl osud i k Juře, mladé, krásné a bojov... více
Eliška PřemyslovnaEliška Přemyslovna2009, Hana Parkánová-Whitton

Urozená, půvabná a chytrá Eliška představuje velké nebezpečí pro neschopného Jindřicha Korutanského, který se náhle zmocnil trůnu. Když si mladá Přemyslovna naplno uvědomí, že je její povinností zachránit odkaz svého otc... více


Lásky královskéLásky královské2014, Miloš Václav Kratochvíl

Povídkový triptych s historickým námětem, jehož hrdinkami jsou tři české královny: Královna Kunhuta, v útlém věku provdaná svým dědem, uherským králem Bélou, za nejmocnějšího a nejbohatšího evropského panovníka - krále z... více


Velmož tří králůVelmož tří králů2008, Jiří Hanibal

Nový román spisovatele a režiséra Jiřího Hanibala představuje životní dráhu jedné z nejzajímavějších postav české historické scény, renesančního člověka, statečného vojáka, ale také muže, který se osudově zamiloval do ne... více


Kronika zapomenutého templářeKronika zapomenutého templáře2007, Naďa Horáková

Roku 1292 se na Moravě objevuje jméno rytíře Ekka jako komtura čejkovické komendy. Postupně se stává komturem i obou pražských komend a konečně je jmenován jako zemský komtur pro Čechy, Moravu a Rakousko. Právě komtur Ek... více


Úsměv ŠtěstěnyÚsměv Štěstěny2021, Rebecca Gablé

Anglie 1360 Po smrti svého otce, bývalého hraběte z Waringhamu, uprchne dvanáctiletý Robin z klášterní školy. Vstoupí do služby jako stájník na statku, který kdysi patřil jeho rodině. Jako syn údajného velezrádce patří ... více


Požár v klášteřePožár v klášteře2010, M. Cristen (pseudonym)

Bekyně byly středověkým společenstvím žen, které bylo samostatné jak svým myšlením, tak i působením. Řídily se klášterními pravidly, ale neskládaly žádný slib. Mohly tak vyučovat, provozovat obchod, a dokonce i opustit ř... více


Eliška Přemyslovna: Královna českáEliška Přemyslovna: Královna česká2003, Božena Kopičková

Podobizna české královny a významné kulturní osobnosti počátku 14. století, osvětlující život urozené ženy českého středověku. Portrét ženy, matky a královny, dědičky slávy a hrdosti Přemyslovců, matky císaře Karla IV. A... více


Hrdost do vínkuHrdost do vínku2010, Hana Parkánová-Whitton

Na osiřelou šlechtičnu Elišku Rejčku, jíž dal osud do vínku krásu a urozený původ, se usmálo štěstí: za manželku si ji vybral český král Václav II. a ten kouzlu mladičké choti brzy zcela podlehl. Zato Václavovy děti jen ... více


Úděl královskýÚděl královský2007, Jiří Hanibal

Václav II. patří nepochybně k nejvýznamnějším českým panovníkům. Přesto jej historie - naprosto nespravedlivě - odsunuje do pozadí a staví jej do stínu jeho dvou otců - vlastního Přemysla Otakara druhého a nevlastního, d... více


Královna Eliška RejčkaKrálovna Eliška Rejčka1968, František Neužil

Historický román z doby osudového zápolení přemyslovské, habsburské a lucemburské dynastie o český trůn v prvých desetiletích 14. století. Eliška Rejčka vystupovala v dějinách českého národa dvakrát jako královna če... více


Královy pošetilostiKrálovy pošetilosti2009, J. Plaidy (pseudonym)

Eduarda II. (1284 - 1327) povolal po nástupu na trůn Pierse Gavestona zpět ke dvoru. A jejich vztah zůstal skandálním i po králově svatbě s Isabelou, což mu královna nikdy neodpustila. Skoti po smrti Eduarda I. s Roberte... více


Cestovatel - Z Benátek do KithajeCestovatel - Z Benátek do Kithaje2000, Gary Jennings

Strhující historický román, který se v zámoří stal bestsellerem, virtuozně líčí putování Marka Pola. Z barvitého popisu je cítit chuť a vůně exotiky a z napínavých scén naskakuje husí kůže. S tak podrobným popisem myšlen... více


1