Úvod do filozofie

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Teoretickou filosofickou reflexi (tj. filosofii mimo etiku a poietiku) Anzenbacher chápe jako trojí proud vycházející ze tří různých východisek. První proud vychází od jevů a směřuje k bytí, je orientován ontologicky. V dějinách filosofie je spojen hlavně s Aristotelem a pro Anzenbachera také s Tomášem Akvinským (filosofie bytí). Druhý proud vychází ze subjektu (Já), je orientován transcendentálně, ptá se na subjekt zkušenostního světa a na jeho vlastnosti (filosofie Já). V dějinách filosofie je spojen hlavně se jménem Immanuela Kanta. Třetí proud začíná u ideje či absolutna, promýšlí zároveň bytí a Já, substanci a subjekt, ontologický a transcendentální problém na základě absolutna. V dějinách filosofie je spojen hlavně se jménem G. W. F. Hegela (filosofie ducha). Tyto tři proudy si podle Anzenbachera principiálně neodporují, nýbrž rozvíjejí v různých východiscích stejnou celkovou souvislost. Jejich syntézu autor naznačuje, ale hlouběji nerozpracovává, jednotlivé filosofické přístupy pokládá za komplementární (navzájem se doplňující). V Anzenbacherově Úvodu nacházíme vedle sebe především filosofii aristotelsko-tomistickou: nauka o skutečnosti, o poznání, o Bohu; a filosofii Kantovu: nauka o poznání, etika, nauka o Bohu. V nauce o přírodě, o jazyce a o člověku autor vychází ze současné antropologie, fenomenologie a existencialismu. V celku je možno říci, že autor podává v jednotlivých filosofických disciplínách nejvýznačnější nauky, sjednocené teistickým pohledem na člověka a na svět....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/45_/45687/uvod-do-filozofie-45687.jpg 4.367
Žánr:
Literatura naučná, Filozofie

Vydáno: , SPN - pedagogické nakladatelství (SPN - Státní pedagogické nakladatelství)
Originální název:

Einführung in die Philosophie, 1981


více info...
Nahrávám...

Komentáře (5)

Kniha Úvod do filozofie

Cink262
08.10.2020

Čtivé, srozumitelné, na mě ale často až příliš ideově vymezené vysvětlení důležitých pojmů filosofie. Nevadí, aspoň jsem konečně pochopil mnoho pojmů tomismu. Tradiční rozvedení všech nejdůležitějších škol ale nečekejte... Některá témata jsou zhuštěné a rozvedené zároveň tak akorát - třeba logika.

J.Frei
16.04.2019

Asi nejlepší úvod do filosofie, co znám - ne v tom smyslu, že by autor před čtenářovýma očima vstupoval do filosofování (jako třeba v úvodu Jaspersově), spíš že ukáže, jaké jsou hlavní filosofické problémy a jak je co možná důsledně promyslet (tady dost nesouhlasím s LordemSnapem).
Nové vydání (2004) je záslužně rozšířené, ale trochu nepřehledně - shrnutí filosofie 20. století je rozstrkáno do různých částí, které jsou uspořádány podle věcných problémů, a zdá se mi, že přiřazení určitého myšlenkového proudu k určitému okruhu problémů je někdy neorganické: proč je postmoderna (a proč jen ona) přidána zrovna k nové části o filosofii ducha?
Nové vydání není úplně povedené typograficky: zbytečně moc fontů, zbytečně moc velikostí písma, zbytečně velké skoro všechny nadpisy.


LordSnape
30.05.2013

Je to skutečně jen úvod do problematiky filozofie. Spousty věcí buď zde chybí, nebo jsou popsány velice mělce. Učil jsem se z toho na zkoušku a nakonec mi to bylo celkem prd platné. :-)

denpek
15.02.2013

Anzenbacher mě smířil s povinným studiem filozofie ;-) Čtivé a srozumitelné!

eraserhead
01.04.2011

Nevím, nakolik někdo, kdo se o filosofii zabývá jen amatérsky a samoučně, jako já, může hodnotit knihu o filosofii, ale mě tato kniha rozhodně nenudila, přinesla mnoho nových podnětů k přemýšlení a docela obohatila.