Tabu v sociálních vědách

Tabu v sociálních vědách https://www.databazeknih.cz/img/books/31_/31372/bmid_tabu-v-socialnich-vedach-VPl-31372.jpg 4 58 8

Cílem této knihy je pojednání o třech kontroverzních tématech - o rozdílech mezi rasami, o judaismu jako evoluční skupinové strategii a o eugenice. Autor prezentuje ve své knize názory, které problematizují tyto tři teze: Popírání genetických rozdílů mezi rasami, Prezentace antisemitismu jako psychické poruchy a idealizace judaismu, Diskreditace Eugeniky jako způsobu myšlení, který vede ke koncentračním táborům a genocidám. Vydání: první... celý text

Komentáře (8)


Saxofonista
Saxofonista
27.05.2023 odpad!

Autor sám na sobě dokazuje, že sociologie není věda.

SputnikV
SputnikV
10.05.2021

tak trochu rasismus podaný čtivě


NGC6715
NGC6715
30.06.2020 5 z 5

Se závěry knihy zásadně nesouhlasím, mnono dílčích infomací je však správných a je důležité na ně upozorňovat. Autor si vybral velice zajímavá témata (rasové rozdíly, eugenika, židé) a zpracoval je do naprosto logického systému (ovšem – a to je důležité, některé věci zkrátka ignoruje). Autor obhajuje rasizmus a eugeniku a židovské náboženství bere jako evoluční strategii židů. Pro svoje tvrzení autor ukazuje mnoho důkazů. Pokud vás tyto témata zajímají – bez ohledu na to, zda s knihou souhlasíte nebo ne – bude pro vás kniha velice užitečná.

Rihatama
Rihatama
09.02.2019

Tabuizovaná témata si Bakalář zvolil dobře. Taky si myslím, že jsem jedním z posledních, kdo by se pral za nedotknutelnost tabuizovaných témat nebo snad za politickou korektnost. Odvahu Petra Bakaláře postavit se do krajně nepoliticky korektního pozorovatele, analyzátora a komentátora taky kvituju. Škoda ale, že nepsal například o eutanázii. Ale nezaměňujme pojmy a dojmy. Na začátku musím říct, že se tak trochu (víc) plácám v termínech a povaze Bakalářových úvah, dedukcí a logických premis. Jsou podle mého spíše biologické a psychologické, než sociologické, přičemž vlastní sociologické aspekty analyzovaných fenoménů staví spíše na okraj. Pracuje s daností IQ, genetikou a dědičností ale odhlíží od sociálního, formativního prostředí, resp. jeho roli moc neuznává.

Taky seznam literatury je vážně dlouhý. Ale jde vždy o vědeckou, výzkumy podloženou a aprobovanou literaturu? Obávám se, že nikoli. Oč tedy vlastně Bakalář opírá své mnohdy jednoznačné, kategorické závěry? Chudí jsou chudí, protože se jim nedostalo těch správných „inteligentních“ genů? Židé prakticky neakceptují konvertity? Asi ano. Protože se snaží ze svého středu vyloučit lidi s horšími genetickými vlastnostmi? Na to přišel jak? Ve „šlechtění rasy“ prý Židům zároveň pomáhá pronásledování, neboť jej přežijí spíše ti inteligentnější, kteří jsou schopni předvídat nebezpečí. Holocaust tak paradoxně pomohl ke zvýšení kvality židovské populace... obávám se, že tady opět dochází k záměrné záměně, a to příčiny a následku a navíc se tu nepokrytě z nouze dělá ctnost. Neperu se za negroidy, mongoloidy nebo europoidy a se zájmem jsem si přečetla Bakalářovy teze. Něco sedí, o něčem třeba přemýšlet a zkoumat. A něco jednoduše nesedí, ani přes našroubovanou teorii. Například zahlásit, že holocaust byl vlastně židům prospěšný, to je vážně trochu moc. Mimochodem podle Bakaláře jsou Afričané méně inteligentní, protože kdo nebyl "hloupý a submisivní", byl zabit. Tak proč, podobně jako židé, naopak nepřežili, když nebyli hloupí...?

Bakalář zvolená témata a teorie umně nahazuje, působí věrohodně, a ve správnou chvíli je přetváří k obrazu svému a o objektivní posuzování ustupuje stranou. Ani nenechává čtenáři možnost vlastního úsudku, ale staví do rádoby logických vzorců a daností úsudek svůj s využitím vybraných zdrojů, čímž mu dává, chce dát, punc vědeckosti, důvěryhodnosti a obecné platnosti. Tady ale platí trojnásob: důvěřuj, ale prověřuj...

Zdá se mi, že Bakalář nehledal odpovědi, ale toliko oporu pro své názory.

gobi42
gobi42
30.12.2016 5 z 5

Výborná kniha, která je protikladem mainstreamové knihy "Jak neměřit člověka". Autor zevrubně popisuje rozdílnost mezi rasami podobně jako je v knize "Moje probuzení" od Davida Dukea, dále nastíní kritiku obou teorií, analyzuje myšlení Židů a nakonec se zaměření na eugeniku, u které má zajímavou hypotézu tzv. positivní eugeniky.

tlapička
tlapička
10.09.2013

To by měl číst každý

Garik
Garik
15.02.2013 3 z 5

Je to moc zaujímavá kniha. Hneď po nej (alebo ešte pred ňou?) by som však odporúčal prečítať aj knihu Banjamina Kurasa „Soumrak bílého muže“, v ktorej dáva dosť priestoru práve svojej reakcii na tu prezentované Bakalářove názory a úvahy.

Vironey
Vironey
21.08.2011 5 z 5

Tato kniha působí v akademických kruzích jako strašák, od kterého se všichni snaží dát ruce pryč. Všechna tři témata propíraná v této knize jsou jistě velmi těžko uchopitelná a názorově velmi problematická (a v dnešní době především problematizovaná). Můžeme s autorem v těchto otázkách polemizovat, nesouhlasit, můžeme zpochybňovat všechny předložené výsledky výzkumů, použité zdroje, ze kterých autor čerpá, a vlastně si můžeme myslet a zpochybňovat, cokoli chceme... Nejde totiž jen o problematiku těchto "kontroverzních" témat, jde i o mnohem větší problém. Již sám název knihy tento problém předestírá - tabu. Proč jsou některá témata označována za "kontroverzní", či "extrémistická", proč v dnešní společnosti stále máme tabuizovaná témata? Už z podstaty věci je tohle podle mne nejzásadnější problém. Nezáleží na tom, jaký máme názor, ale zda ho můžeme svobodně vyjádřit. A obávám se, že nemůžeme. Jen na okraj - tato kniha byla prý stažena z distribuce (proč vlastně?), a proto je celkem problém ji sehnat. Já sama ji objevila před lety ve školní knihovně na gymplu a od té doby jsem ji bezúspěšně sháněla. Nakonec mi nezbylo nic jiného, než kontaktovat přímo autora, který mi knihu laskavě zaslal.