Sýr a červi

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Dotisky v roce 2000, 2003 a 2005. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Na podkladě dochované archivní dokumentace inkvizičního procesu nám autor přibližuje obraz lidové kultury venkovského prostředí v období raného novověku. Ukázka seriózního moderního historiografického postupu anebo vyprávění historizující fikce? Dějepisná metodologie je polem trvalých diskuzí společenskovědních odborníků. Z 2. pol. 20. stol. přesahuje do současné doby zvláště bádání nad teoretickými otázkami, které se týkají problematiky psaní jak tzv. velkých dějin, dějin událostí, dějin idejí a mentalit, tak tzv. dějin malých, dějin obyčejného života, dějin každodennosti. Italský historik nám předkládá práci, která je označována za příklad charakterizující změnu orientace v metodologických přístupech moderní historiografie. Autor na základě dochované archivní dokumentace, která zachycuje záznamy ústních projevů soudního procesu vedeného Inkvizicí proti furlanskému mlynáři nařčenému z kacířství, tj. ze zastávání bludných myšlenek o povaze a běhu světa, sestavuje obraz individuálního života soukromého člověka v minulosti a prostřednictvím jeho myšlení a představ nám dává nahlédnout do kulturní, sociální a antropologické povahy lidového života evropské renesanční epochy. Kniha obsahuje odbornou předmluvu a doslov, jejichž součástí je odkazová literatura, poznámkový aparát a rejstřík....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/13_/13122/big_syr-a-cervi-aeN-13122.jpg 4.382
Žánr:
Literatura naučná, Historie

Vydáno: , Argo
Originální název:

Il formaggio e i vermi, 1976


více info...
Nahrávám...

Komentáře (16)

Kniha Sýr a červi

verka5083
26. července

Knihu jsem si přečetla kvůli škole a určitě toho nelituji. Na začátku jsem se bála, že kniha moc nedá, ale hodně mě dostaly různé myšlenky a názory, kterými je kniha jedinečná.

Morisius
11. července

Jak již bylo napsáno v komentářích, tato kniha je jedinečná. Při studiu historie marginálních vrstev a dějin každodenního života zcela nepostradatelná. Dá se číst mnohokrát, pokaždé se v ní naskýtají rozličné myšlenky, které čtenář zprvu nemusí zachytit.


Lejčís
06. května

Pro pochopení je dobré mýti alespoň základní povědomí o dobovém pojetí církevních dogmat, ale i pro laiky naprosto skvělá kniha, dost jsem se pobavila :D

jhnatek
19.01.2020

Vynikající kniha! Autor (historik) na základě inkvizičních protokolů rekonstruuje mentální svět jednoho "prostého" mlynáře. Ginzburgovi se podařilo zachytit původce myšlenkových pochodů hloubavého venkovana a představuje nám tak různé knihy, ze kterých mlynář čerpal, i způsob, jak čtené vnímal, zpracovával a následně dál hlásal. Zároveň se autor snažil nalézt v mlynářových představách prvky venkovské lidové kultury.

Dílo je rovněž jedním ze základních děl dějin mikrohistorie.

ZikmundXIV
11.11.2019

Velice náročná kniha na soustředění, která stála za přelomem historie jakožto humanitní vědy o člověku. Paradoxně právě historie většinou jedincem opovrhovala anebo kladla v střed svého zájmu "důležitého" jedince, tj. mocnáře, filosofy, vojevůdce apod. Začátkem 20. století se objevují nové směry - sociální a hospodářské dějiny. Ale i ty často trpí redukcionalismem jedince jako součást historických "větších" a "dlouhotrvajících" procesů.
Teprve v druhé polovině 20. století se objevují směry a metody na zkoumání individuality v historii. Sýr a červi jsou praktickou ukázkou, jak tzv. historicko-antropologickou metodu aplikovat. Důležitý je především jedinec, jeho vnímání, názory. Odkud čerpá, jak kognitivně přejímá a interpretuje získané informace. U Menocchia nám nahrávají inkviziční procesy, ve kterých obviněný mlynář vykládá vlastní kosmogonii a pojetí světa. Ginzburg nás velice dlouho konfrontuje s různými heretickými skupinami, které v té době rostly jako houby po dešti přiživované nejel luteránstvím, ale i knihtiskem. Na konci jeho sáhodlouhých analýz Menocchiových názorů docházíme k výsledku, že stojíme před ryzím venkovským myšlením pologramotného člověk na severu Itálie v 16. století. V závěru se dozvíme, že jistý materialismus je vůbec pro toto období zdánlivě typický.
Ginzburg dokázal téměř nemožně, a to vypasírovat z inkvizičního procesu maximum informací o jednom neznámém venkovském člověku, který se nijak v historii nezapsal a nijak do běhu věcí nezasáhl. S překvapením čteme, že byl Menocchio po prvním procesu "pouze" odsouzen na doživotí, a potom mu byl trest zmírněn na doživotní odloučení ve své rodné vesnici. Naše překvapenost je ale úspěchem historické antropologie - snaha odbourat vytvořené předsudky o člověku, společnosti na základě důkazů u jednotlivcích, které se u nás nahromadily v důsledku učení o "velkých" dějinách plných redukcí, fantazírování a přehlížení faktů. Není pravdou, že každý inkviziční proces musel nutně končit upálením, pokud došlo k odsouzení kacíře a odpadlíka od víry, většinou se na hranici vůbec nedostal (což nevylučuje, že to byla oblíbená metoda).
Přesto existují jisté mouchy historické antropologie. Především ve starších historických epochách chybí prameny a v moderní době jich je zase příliš moc. Z toho důvodů se antropologové většinou zaměřují na období novověku, byť jako můžeme vidět i u Ginzburga, má to své meze. Ginzburg totiž i přesto interpretuje Menocchia skrze zápisy inkvizičního notáře. Je to správné? Neměl by spíš hledat autentický výtvor samotného jedince? Můžeme se spolehnout na svědectví z cizí ruky? Těžko říct.
I tak patří Ginzburg k prvním (a zdaleka ne posledním) průkopníkům antropologické metody, která opět vnesla nové světla do temných zákoutí historické vědy, která stále hledá své "správné" pojetí dějin a neustále odbočuje mezi různorodými směry, aby ho konečně našla.

mosem
10.12.2018

Hodnotit knihu jako historickou studii je pro mne složité. Nicméně recenze, resp. upoutávky nabízely "vykreslení každodenního života člověka na konci 16. století", nicméně z mého pohledu tohle kniha nesplňuje. Je dokumentací jednoho procesu...který je zevrubně a poutavě komentovaný, nicméně jen stěží si dovedu tohle zevšeobecnit. Ne, není to zpochybňování toho co se odehrálo, co je zachyceno v protokolech. Je však podle mne pravděpodobné, že v tom případě musel mlynář Menocchio narazit na osvíceného inkvizitora, který s ním ani tak nevedl proces jako s kacířem, ale spíše teologické disputace. A také Menocchio není prototypem běžného člověka z konce 16. století - už jen znalost čtení a psaní, stejně jako jisté společenské postavení mu přisuzovalo jistou výjimečnost postavení...a zřejmě i výjimečnost přístupu k jeho kauze. Kniha může nesporně sloužit studentům historie jako ukázka práce s prameny, přístup k jejich hodnocení, zpracování a komentování, pro laického čtenáře však zůstává na hranici beletrie, kterou jen malá část z nich prostřednictvím poznámek a komentářů překročí.

šmerdžito
09.02.2018

Pohled do zákulisí Italského venkova 16. století je velmi zajimavá. Přesněji do pohledu jednoho mlynáře. Kniha popisuje jak on sám vnímal okolní svět, který nekorespondoval s oficiální věroukou. Určitě mě překvapila mírnost inkvizičního soudu, trest který mu byl vyměřen, nebyl pro mlynáře devastující, tedy aspoň když byl odsouzen poprvé. Celkově mohu knihu jedině doporučit, jedinou výtku mám k poznámkovému aparátu, který mě občas rušil.

MišCA
18.03.2017

Dle mého názoru velmi zajímavá kniha pojatá mikrohistorickou metodou. Vhodná i pro ty, kteří historii jako vědě nerozumí, jelikož je napsaná velmi poutavě, a autor využívá mnohých narativních metod.

1