Slovník slovenských nárečí. II, L–P (povzchádzať)

Slovník slovenských nárečí. II, L–P (povzchádzať) https://www.databazeknih.cz/img/books/24_/243736/bmid_slovnik-slovenskych-nareci-ii-l-p-243736.jpg 5 1 0

Celonárodný Slovník slovenských nárečí zaznamenáva a primeraným lexikografickým spôsobom spracúva apelatívnu slovnú zásobu slovenských miestnych nárečí. Spracoval kolektív autorov Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

Přidat komentář