Slovenské dejiny IV.

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Štvrtý diel edície Slovenské dejiny zahŕňa obdobie ohraničené rokmi 1914 – 1938, teda od začiatku prvej svetovej vojny po vznik vojnového Slovenského štátu. Predmetné obdobie je mimoriadne dôležité a súčasne hektické, bohaté na prelomové zmeny a zvraty, ktoré výrazne zasiahli a formovali celú slovenskú spoločnosť. Ide o stále živé a diskutované dejiny, ktoré často až dodnes pôsobia polarizujúco. Širokej kultúrnej verejnosti ako aj študujúcej mládeži prináša základnú orientáciu v slovenských dejinách. Zároveň sa stáva nezastupiteľnou učebnou pomôckou s dostatočným zdrojom pôvodných informácií a pramenných materiálov....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/15_/153236/slovenske-dejiny-iv-153236.jpg 4.84
Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Slovenské dejiny IV.

yerry
13.05.2020

Štvrtý diel Slovenských dejín tentokrát z pera Róberta Letza nie je nejako mimoriadne čítavým počinom, zato je však nabitý faktami. Pomerne citlivé obdobie je tu rozoberané zo všetkých strán, prím však hraje predovšetkým politika a politikárčenie.

Tento zväzok sa skladá z dvoch častí. Tá prvá sa zaoberá rokmi 1. sv. vojny 1914 - 1918, Slovenskom ako súčasťou Uhorska v tejto vojne. Druhá obsiahlejšia časť vyčerpávajúcou formou pokrýva obdobie 1. ČSR až do vyhlásenia autonómie na Slovensku.

Autor vo svojej syntéze rozoberá všetky aspekty, ktoré viedli až k samotnému rozpadu 1. ČSR, pričom udalosti popisuje nestranne a objektívne, teda aspoň sa o to snaží. Nezaznamenal som žiadne nadŕžanie, či už sa jednalo o koncepciu čechoslovakizmu, ktorá hlásala reálnu neexistenciu Slovenského národa a prikláňala sa skôr k jeho definícii ako vetve národa Českého, alebo k nacionálnej, konfesionálnej, sociálnej, marxistickej resp. komunistickej koncepcii so všetkými dôsledkami, ktoré tieto jednotlivé koncepcie prinášali. Autor zostal takpovediac nad vecou. Toto nie je u podobných kníh veľmi bežné. Často sa totiž stáva, že autor je poplatný práve tej jednej koncepcii, ktorej je reprezentantom. Tu ten osobný postoj chýba, čo teda považujem za veľké plus.

V knihe sa nachádza veľa citácii, prepisov dokumentov a pod. Grom knihy je politika a činnosť politických strán. Samozrejme, nájdeš tu všetky zvyčajné zmienky ohľadom kultúry, života, ekonomiky a pod., ale tie sú popisované vo veľmi kondenzovanej podobe. Kniha však spĺňa svoj účel a je vhodná ako odrazový mostík k špecifickejším publikáciám. Ako syntéze Slovenských dejín z tohoto obdobia teda nemám jej čo vytknúť. Prehľadná a vyčerpávajúca...

Moja tak trochu ironická poznámka pod čiarou:
Pri čítaní podobných publikácií mi nevdojak prichádza na um otázka: Kto alebo čo je to Slovenský národ? Viem, viem, tá definícia v knihe je jasná... Ale reálne? Odpoveď: zoskupenie ľudí hovoriacich jedným jazykom, ktorí si idú navzájom po krku :( Dušan Makovický svojho času o tom niečo vedel...