Literárne informačné centrum

nakladatelství, značky

Komorne o Komornej knižnici Jána Smreka
Komorne o Komornej knižnici Jána Smreka
Têtê à têtê o francúzskom umení (I) do roku 1789
Têtê à têtê o francúzskom umení (I) do roku 1789
Landerer: Vydavateľ v premenách 18. storočia
Landerer: Vydavateľ v premenách 18. storočia
Matej Bel: Osobnosť, médium a transfer ideí na prahu osvietenstva
Matej Bel: Osobnosť, médium a transfer ideí na prahu osvietenstva
Mýty a slovenská literatúra alebo od Pišťanka ku Kalinčiakovi (a späť)
Mýty a slovenská literatúra alebo od Pišťanka ku Kalinčiakovi (a späť)
Dohviezdny večer - Dvadsaťpäť príbehov o vianociach
Dohviezdny večer - Dvadsaťpäť príbehov o vianociach
Za hranice provincie - Ján Smrek a jeho Elán
Za hranice provincie - Ján Smrek a jeho Elán
Slovenské dejiny VI
Slovenské dejiny VI
Strom
Strom
Balans
Balans
Spievam, lebo milujem... Život a dielo Janka Silana
Spievam, lebo milujem... Život a dielo Janka Silana
On, Pišťanek
On, Pišťanek
Zlatý zub
Zlatý zub
Druhá moderna. Slovenská modernistická próza 1920–1930
Druhá moderna. Slovenská modernistická próza 1920–1930
Archívy priestorov
Archívy priestorov
Pohyb k nehybnosti
Pohyb k nehybnosti
Žiť svoju báseň - rozhovory s Ivanom Štrpkom
Žiť svoju báseň - rozhovory s Ivanom Štrpkom
Dínom-dánom
Dínom-dánom
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XIII c, Slováci a nástup socializmu
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XIII c, Slováci a nástup socializmu
Slovenské dejiny II.
Slovenské dejiny II.
Timrava
Timrava
Osem vytrvalých
Osem vytrvalých
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XIII b, Slováci a ľudovodemokratický režim
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XIII b, Slováci a ľudovodemokratický režim
V tieni mŕtveho Boha
V tieni mŕtveho Boha
Takto som ich poznal
Takto som ich poznal
Autor a subjekt
Autor a subjekt
Literatúra bodka sk
Literatúra bodka sk
Ako si porozumieť s literatúrou
Ako si porozumieť s literatúrou
Vzlyky nahej duše
Vzlyky nahej duše
Zakázané prózy
Zakázané prózy
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XIII a, Slováci a druhá svetová vojna
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XIII a, Slováci a druhá svetová vojna
Ľudovít Štúr: Štúdie a eseje
Ľudovít Štúr: Štúdie a eseje
Zatykač na Štúra
Zatykač na Štúra
Slovenské dejiny III.
Slovenské dejiny III.
Štúr bedeker
Štúr bedeker
Písať ako dýchať
Písať ako dýchať
Hľadanie súčasnosti
Hľadanie súčasnosti
Freska v dome
Freska v dome
Živý bič
Živý bič
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XII b, Slováci vo víre 30. rokov
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XII b, Slováci vo víre 30. rokov