Projevy

Projevy https://www.databazeknih.cz/img/books/12_/127453/projevy-127453.jpg 4 17 5

Projevy od 1. 1. 1990 do 29. 6. 1990. Uspořádal a úvod napsal Vilém Prečan. Vydáno ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny ČSAV jako 2. svazek ediční řady Dokumenty demokratické revoluce.

Komentáře (5)


Lele61
Lele61
30.09.2023 4 z 5

Sborník některých Havlových domácích i zahraničních projevů od ledna do června 1990. Obsahuje celkem 24 pečlivě vybraných a chronologicky řazených projevů. Zahrnuje pouze texty, které si mohl Havel sám předem napsat. V souhrnu je to docela zajímavý průřez politickými texty Václava Havla prezentující jeho názory a hlavní myšlenky. Takové svědectví dané doby a námět k zamyšlení.

Jrsnbl
Jrsnbl
01.04.2021 5 z 5

Havlovy projevy ukazují myšlenky demokracie, lidskosti a moudrosti. Krásně se četly, a věřím, že i poslouchaly. Když si vezmu, že takový člověk seděl na Hradě poměrně nedávno, nejde mi do hlavy, že současná politická situace v naší krásně zemičce vypadá tak, jak vypadá. Čest Havlově památce, byl to jediný slušný prezident České republiky.


dr.horrible
dr.horrible
14.03.2021 5 z 5

“Nežije plně, to znamená svobodně a hrdě, ten, kdo vědomě zapomíná, že za jeho život jiní svůj vlastní život položili.”

zanetkov77
zanetkov77
30.05.2018 5 z 5

Havlovy projevy z první poloviny roku jeho funkčního období, z prvních měsíců naší porevoluční doby a pomalu se rodící demokracie, jejíž postup můžeme díky těmto projevům docela dobře sledovat. Havel byl trochu snílek, ale možná právě proto toho tolik dokázal a zároveň nikdy nebojoval jen sám za sebe a za svoje vlastní zájmy, byť samozřejmě ani on nebyl neomylný.

Opět jsem se utvrdila v tom, že Havlova díla bychom neměli považovat za dobu minulou, ale brát si z nich příklad i právě teď, kdy se naše demokracie opět dostává do ohrožení.

"Dokud je člověk člověkem, bude demokracie v plném slova smyslu vždycky jen ideál, k němuž se lze - jako k obzoru - lépe či hůř přibližovat, kterého však nikdy nelze úplně dosáhnout."

Mijagi
Mijagi
15.11.2017 4 z 5

Velmi hodnotná primární literatura k pochopení politického a společenského dění v Československu v první polovině roku 1990. Snaha o bezpečný přechod republiky z komunismu do kapitalismu, snaha o navázání vztahů se zahraničím, o upevnění státu v Evropě. V souvislosti s dneškem, kdy pomalu nabíráme opačný směr, na člověka nejednou při četbě dopadne smutek.

"Demokracie je dílem člověka, který pochopil svá nezadatelná lidská práva i svou lidskou odpovědnost a který respektuje lidská práva a věří v lidskou odpovědnost svého bližního. Je to dílo člověka, který je hrdý na svou příslušnost k lidskému rodu a k lidské obci nikoli přesto, že se pokorně sklání před tajemným řádem bytí, ale právě proto. Když totiž chápe autoritu tohoto řádu, zakouší teprve i sám zázrak své duše, která je schopna tuto autoritu reflektovat, a svého svědomí, které se k ní vzpíná. Demokracie není tedy pouze systémem ochrany jedněch proti nebezpečím, kterým jsou pro ně druzí, ale je také - a to především - způsobem spolubytí těch, kteří se mají rádi a vzájemně se uznávají a ctí."

Štítky knihy

projevy

Autorovy další knížky

Václav Havel
česká, 1936 - 2011
1975  74%Audience
2010  69%Zahradní slavnost
1989  85%Moc bezmocných
1990  82%Dálkový výslech
2003  72%Pižďuchové

Kniha Projevy je v

Právě čtených1x
Přečtených19x
Doporučených3x
Knihotéce24x
Chystám se číst9x
Chci si koupit3x