Přemyslovský dvůr: Život knížat, králů a rytířů ve středověku

Přemyslovský dvůr: Život knížat, králů a rytířů ve středověku
https://www.databazeknih.cz/img/books/22_/220503/bmid_premyslovsky-dvur-zivot-knizat-kral-IGz-220503.jpg 5 10 10

Kniha přináší barvitý pohled na dvorskou společnost, přičemž nabízí tři výkladové linie. Hlavní z nich sleduje přemyslovský dvůr od 10. do 14. století. V centru pozornosti stojí dvorská kultura a její každodenní či sváteční projevy a chvíle. Čtenář se seznámí se životem panovnické rodiny, s vývojem ideálu dvorného rytíře, s různými podobami turnaje a dvorské lásky. Kniha nepomíjí rovněž složení dvora od nejvyšších hodnostářů až po různé služebníky, hodnotí sídla, cestování, nebo péči o tělo a astrologii. Obsáhle představuje také význam dvorské literatury a mecenášství. Hlavní texty doplňují tematická výkladová okna, jež se zaměřují na vybrané stránky soudobého života. Sledovány jsou třeba pohledy na manželství či homosexualitu, doklady o možnostech stravy, lovu, nálezů hraček nebo soukromí členů panovnické rodiny. Třetí výkladová linka přináší dosud nepříliš doceňovaný aspekt historiografické literatury, a tím je přímé začlenění překladů jednotlivých pramenů. Čtenáři se tak v ucelené formě nabízí překlady kronikářských záznamů, listin i literární tvorby v podobě lyrických veršů nebo částí epických příběhů. Řada pramenných záznamů je přitom v českém překladu zveřejněna vůbec poprvé.... celý text

Přidat komentář

lenny0753
08.07.2023 5 z 5

Trošku náročnější, ale krásně zpracovaná kniha popisující období vládnoucího rodu Přemyslovců. Náročnější píšu proto, že pokud nejste odborníci, tak alespoň ze začátku budete občas používat slovníček (min. v sekci středověké módy :-) ). Popisován je zde (jak je z názvu patrné) královský dvůr, čili informace ohledně života "obyčejného" člověka jsou zde spíše okrajově. Kniha je rozdělena na 5 částí (Realita, fikce a ideály, Lidé na dvoře, Péče o rodinu a dvůr, Slavnosti na dvoře, Dvůr v prostoru). Osobně jsem byla potěšena i detailním záznamem o výstavbě Pražského hradu. Nutná knížka pro ty, kteří se zajímají o středověkou historii.

honza66
06.02.2015 5 z 5

Fudované, detailní dílo. Zaměřuje se na celé období vlády Přemyslovců s důrazem na vládu posledních čtyř přemyslovských panovníků, logicky s ohledem na větší množství dochovaných písemných materiálů. Kvalitní grafické zpracování.


ivca7818
22.01.2015 5 z 5

Naprosto unikátní a mimořádná publikace přibližující nejen život šlechty, ale i prostých lidí, jejich zvyklosti, mravy, dvorskou kulturu, snaží se alespoň částečně objasnit, jak panovníci žili a umírali. Je doplněna nepřeberným množstvím nádherných fotografií, musím velmi pochválit její grafickou stránku - ta kniha je prostě nádherná, nádherně graficky zpracovaná, se spoustou fotografií, obrázků, kreseb a náčrtků. Je výborným zdrojem informací nejen pro historiky, ale i běžné čtenáře. Mohu vřele doporučit.