Obrazy z kulturních dějin americké religiozity

Obrazy z kulturních dějin americké religiozity https://www.databazeknih.cz/img/books/38_/38819/bmid_obrazy-z-kulturnich-dejin-americke--enj-38819.jpg 5 19 4

Podoby náboženství v americké společnosti mohou fascinovat svou mnohostí až nepřehledností. Autor, dlouhodobě se zabývající vztahem kultury a náboženství, nabízí přehledný klíč: probírá hlavní americké církve a duchovní proudy, jak se postupně objevovaly v amerických dějinách a jak se promítaly do společenského života i do umělecké tvorby, zvláště do literatury a filmu. Jednotlivé „obrazy“ tak poskytují charakteristiku puritánů, kvakerů, evangelikálů či mormonů, mapují vývoj katolicismu, judaismu či buddhismu na americké půdě, zkoumají formy religiozity amerických černochů či podoby novopohanství, ale všímají si rovněž náboženského rozměru zednářství, transcendentalismu či tvorby beatnické generace. Publikace je doplněna bohatým fotografickým materiálem, který autor získal během ročního pobytu v USA.... celý text

Komentáře (4)


InaPražáková
InaPražáková
20.04.2020 5 z 5

Přehledný, srozumitelný a leckdy i zábavný přehled vývoje amerických církví a prolínání náboženství s kulturou v amerických dějinách. Jsou to opravdu "obrazy", spíš eseje než hutné odborné články, takže jsou výběrové - o islámu padne pár vět, některé menší církve jsou zmíněny zjednodušujícím způsobem. Díky tomu je ale text přínosný z hlediska nejen religionistického, ale i sociologického, politologického a literárněhistorického.
Putna se soustředí na atmosféru doby, na proudy, jeho termínem impulsy, které se opakovaně vynořují napříč staletími, ukazuje, jak se vnímání stejného náboženského termínu proměňuje a dá se na něj odkazovat nakonec i z mimonáboženských zdrojů (tak se z původních puritánů, příslušníků kalvinistické církve, stal díky literatuře puritán veskrze negativním označením člověka neústupného v názorech a nepřístupného životním radostem bez ohledu na vyznání; a později se z touhy po starých dobrých časech vyvinula argumentace "návratu k puritánství" coby odklonu od liberální, zkažené Ameriky k teoretickému konceptu pravicově-křesťanského konzervatismu, který s komunitními obcemi 17. století nemá nic společného).
Také se ukazuje, že oficiální teologie, forma sebepropagace a reálný náboženský život věřících té které denominace můžou být zcela odlišné věci, navíc odlišné i mezi jednotlivými farnostmi téže církve.
Obohacující čtení, umožňující lépe porozumět některým současným jevům v USA, o uměleckých dílech nemluvě.

lentolog
lentolog
16.04.2018 5 z 5

Výborný prehľad. Suverénna interpretácia.


samuela.gc
samuela.gc
28.01.2017 5 z 5

Velmi kvalitně a zajímavě napsaná kniha o dějinách i současnosti americké religiozity, jejích hlavních proudech, souvislostech s uměním a kulturou a vlivu na společnost. Knihu jsem měla v plánu číst už delší dobu, ale po vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách, kde hrálo náboženství roli, jsem se rozhodla čtení už neodkládat. Později vyšla podobně psaná kniha-dvojče o Rusku. Obě jsou kvalitní a obě doporučuji, ale každá se mi zdála trochu jinak zaměřená, ta ruská spíše na riskou kulturu (a politiku), ta americká spíše na americké náboženství (a umění). Přála byych si, aby autor napsal další knihy tímto stylem o dalších zemích. Předkládá zajímavá fakta a jeho úvahy jdou do hloubky, přináší komplexní pohled na americkou kulturu z hlediska náboženství, snaží se o objektivitu. Kniha vyžaduje, aby čtenář měl základní znalosti o religionistice náboženství (konkrétně křeťanství a judaismu), jinak by byla těžko srozumitelná.

David V
David V
30.03.2015 4 z 5

Každý, kdo trochu pozoruje dění v USA, si musí všimnout důležité role náboženství v tamní kultuře. Tato kniha velmi dobře popisuje vliv různých církví a denominací na kulturní krajinu USA. Činí tak víceméně chronologicky. Zajímavé jsou zejména části, které se věnují celkem malým nebo již neexistujícím náboženským skupinám a jejich značnému vlivu na dnešní většinovou kulturu. Jak je u pana Putny zvykem, kniha je velmi čtivá. Zároveň se nepředpokládají nějaké hluboké znalosti náboženství nebo historie.