Hon na čarodějnice

Hon na čarodějnice https://www.databazeknih.cz/img/books/42_/42338/bmid_hon-na-carodejnice-sTT-42338.jpg 4 53 17

Bedřich Šindelář: Hon na čarodějnice - západní a střední Evropa v 16. - 17. století. Historický pohled na čarodějnické procesy, kdy a proč vznikly a jak se lišily v jednotlivých zemích i na jednotlivých kontinentech.

Komentáře (17)


1Cannis
1Cannis
04.02.2024 5 z 5

Historie se nemění, jen kulisy.

Filomena1961
Filomena1961
22.07.2023 5 z 5

Autorovi se podařilo toto téma perfektně zpracovat se zachováním vědeckosti. V knize ukázal, co dokáže lidská zloba, nevědomost, zaostalost, intriky a poukazuje zároveň na to, jak bezcitní osnovatelé dokázali pod záminkou boje proti čarodějům a čarodějnicím sledovat své zištné cíle a jak se postupně zrodil masový hon na čarodějnice v 16. - 17. století především v západní a střední Evropě. Zcela souhlasím s Petrickem, že peklo je realita a dokáže ho udělat člověk člověku, ba co dím při čtení knihy je člověk v tomto případě ještě vynalézavější a kreativnější. Kniha je, jak už se zmiňovali jiní čtenáři poplatná době, ale to ji vůbec neubírá na kvalitě, protože je zajímavá, přehledná a text podtrhují ilustrace Zdeňka Mézla.


heavy66
heavy66
10.08.2022 5 z 5

Literatura faktu o pronásledování čarodějnic ve střední a západní Evropě v 16. a 17. století, včetně severoamerických osad, s detailním zaměřením na šumperské a losinské procesy 1678-1696.
Vzhledem k předrevolučnímu roku vydání je zde synonymem honu na čarodějnice činnost Výboru pro neamerickou činnost v USA 50.let. Nevadí, politické narážky nesnižují zajímavost, přehlednost a čtivost historických dat, která profesor brněnské univerzity Šindelář čtenářům předkládá.
Pro citlivější povahy kniha vhodná není, ale zájemcům o temnou část historie raného novověku udělá radost!

Kabuky
Kabuky
29.05.2022 5 z 5

Zajímavé.

KnihovniceVěra
KnihovniceVěra
03.05.2022 3 z 5

Autor shromáždil velmi rozsáhlý a jistě na svou dobu cenný soubor faktů o čarodějnických procesech v mnoha zemích, ale zpracování je poznamenáno jeho komunistickým přesvědčením o ateismu. Kniha je psána spíše jako učebnice dějepisu ze socialismu a díky tomu se mi špatně četla.

Atuin
Atuin
03.07.2021

Děsné svědectví. Kniha velice dobře rozprostírá dané téma a celkovou problematiku. Člověk Bestie, dalo by se shrnout. Studie překvapivě výborně vystihuje atmosféru, bezmoc a historické reálie. Je to téma těžké a jako mnoho jiného v lidské společnosti a historii nesmazatelné.

Kniha poukazuje na konkrétní případy a dává jim prostor, který celý souhrn ještě vyostřuje a zoceluje.
Mnohé konkrétní jména nebudou samozřejmě " neznámá" a jsou vepsaná v mnoha beletristických knihách.

Lilithen
Lilithen
05.05.2021

Fakta předkládaná v této knize jsou silně determinována její marxistickou orientací - tato skutečnost mi sama o sobě obvykle při četbě odborných knih není překážkou, protože dokážu "marxistický nános" relativně dobře odfiltrovat, nicméně zde zasahuje přímo do závěrů autora. Například díla autorů, která označuje autor jako "buržoazní", nekriticky snižuje a konstatuje, že se kvůli absenci třídního přístupu dobrali "velice podivných závěrů". M. A. Murrayovou označuje jako "kuriózní" autorku, M. Summerse jako pomatence a zvrácence, na závěr svého hodnocení pak vyjadřuje lítost nad tím, že takové "nesmysly" a "výsměch pro vědu 20. století" mohou být na Západě vydávány. Nicméně na druhou stranu se jedná o jeden z mála pokusů českých autorů o celistvé pojetí problematiky čarodějnictví v raném novověku.

Cusco
Cusco
04.05.2021

Smutná kniha o hlouposti, fanatismu a lidském utrpení. I taková je historie. :((

TaťkaMF
TaťkaMF
03.12.2020 4 z 5

Velmi dobrá syntetická studie, která podrobně popisuje čarodějnické procesy a celý jejich vývoj.
Ze začátku autor představí dobové představy o magii a čarodějnictví a počátky inkvizice. Poté nabídne několik důležitých osobností, které hony na čarodějnice buď podněcovali, nebo proti nim vystupovali. V dalších kapitolách je pak popsána situace a nejzajímavější procesy ze zemí Francie, Británie (i osady v Americe), Španělsku, Nizozemí, Skandinávie, Německa a nakonec i z Čech.
Kniha se četla poměrně dobře, zabere ale dost času se prokousat desítkami podobných procesů. Od začátku si také nelze nevšimnout zaujatého komentáře typu: "pravdivých a uspokojivých výsledků může dosáhnout jen marxisticko-leninské dějepisectví", ale i to se vzhledem k datu vydání dá pochopit. Pro někoho koho daná problematika zajímá je to zřejmě nejlepší "čarodějnická" studie z českého prostředí. Navíc ilustrace k této knize od Z. Mézla se mi zdála velmi povedená a zábavná.

Petrick
Petrick
24.09.2020 5 z 5

Peklo není výmysl. Peklo je realita. Peklo dokáže udělat pouze člověk člověku, tady na zemi. Skvělá kniha názorně dokládající notoricky známou skutečnost, jakým děsivým nástrojem moci a manipulace dokáže být zaslepená víra a náboženské dogma. Kdy a kde se v křesťanství ztratil odkaz Kristův "Miluj bližního svého"?
A ona avizovaná "marxistická interpretace" pramenů? Berme to jako úlitbu době, ve které tato kniha vznikala, aby vůbec mohla být vydána. Je to vskutku úctyhodná práce.

hana1984
hana1984
06.06.2016 5 z 5

Velmi pěkně zpracovaná kniha.

Rade
Rade
20.01.2016 4 z 5

Hodně působivý průvodce čarodějnickými procesy. Pro našince asi nejpůsobivější šumperské procesy a tragický osud děkana Kryštofa Lautnera, který neuvěřitelně dlouhou dobu dokázal vzdorovat svým mučitelům.
Hvězdičku strhávám za ten dobový politický komentář (kniha vyšla v r.1986).

toecutter
toecutter
31.01.2015 5 z 5

kniha,která popisuje zvěrstva svaté římskokatolické církve,ale i té protestantské-předchůdci nacistů,bolševiků,nebo demokratů,kteří se dnes až po kolena brodí v krvi si z ničím nelámali hlavu a přiznání si vynucovali pomocí těch nejbrutálnějších metod,stejně jako zmiňované ideologie 20 století-těžko říct,která z nich je zločinečtější,všechny mají od krve snad celá těla,jen jedna to ovšem maskuje třídním bojem,druhá rasovým a ta nejhorší ze všech blahem pro všechny(ve vylolených částech světa)-ty všechny mají zdatné předchůdce právě v církvi,která se nerozpakovala utopit v krvi kvůli zlatu,majetku a penězům snad celé civilizace z nichž v podstatě žijí dodnes a ještě budou ostatním kázat o morálce...

reader.007
reader.007
30.04.2014 5 z 5

Obsah této knihy je vynikající důvod proto, abych dnes ani žádný jiný den v roce a až do konce svého života nezapíchla do ohně už nic znázorňující sebeošklivější nebo strašidelnější stvoření. Pochybuji, že většina lidí vůbec domýšlí, jak zrůdná historie předchází jejich "nevinné" dubnové radovánky. Jinak kniha je sepsána velmi čtivou formou i pro mladší ročníky.

moonchild
moonchild
04.03.2014 5 z 5

Kniha se mi velmi líbila.Člověk se tam dozví temnou historii všech kontinentů.Nesmíte se ale bát historie honu na čarodějnice.

Bránolog
Bránolog
06.02.2012 4 z 5

Kdo se chce dozvědět o této temné stránce lidské historie a nebojí se trochu drsnějších scén, neměl by zůstat jen u Kaplického.

eraserhead
eraserhead
09.11.2011 5 z 5

Každá myšlenka, operující a založená na existenci smrtelně nebezpečného nepřítele, se v okamžiku, kdy jí to bude umožněno, kdy bude mít tu moc, může dostat do pozice, že své nepřátele začne fantasticky nadnášet a jejich nebezpečnost přehánět natolik, že se dav nechá opít a vyděsit natolik, že je pak jejich fyzická eliminace jen statistickou existenční nezbytností. A tak měli své oběti bolševici, nacisté, i Američtí kapitalisté vyděšeni vzestupem komunistického hnutí a měli je i náboženští pomatenci, s křesťany a katolíky v čele. U nich je to o to horší, že tu moc měli snad ze všech nejdéle a za svou éru těch lidí povraždili snad nejvíce. Tahle kniha je jen stručnou historií části jejich smrtícího běsnění.