Lilithen

Profil

Kdo jsem

Vystudovala jsem historii (dokonce několikrát po sobě, samozřejmě v různých stupních vysokoškolského studia :) ), dlouhodobě se věnuji období raného novověku, zejména pak longue durée, dějinám mentalit, sociálním dějinám, kulturním dějinám, interdisciplinárnímu přístupu a promýšlení historických dogmat (ne však historickému negationismu). Z konkrétních témat se věnuji hlavně kriminalitě, sociálním deviacím a právu.

S mým oborem souvisí i mé záliby - ve volném čase se věnuji hlavně čtení (odbornou literaturu - často v cizích jazycích, protože česky toho k mým zájmovým oblastem zase až tak moc vydáno nebylo - prokládám klasickou literaturou a historickými romány, které jsou mým "guilty pleasure"). Dále se pokouším malovat, jsem nadšenou pěstitelkou velkého množství domácích i zahradních pokojových rostlin a cestuji. Když zrovna nedělám nic z výše uvedeného, tak programuji, což se snažím různě propojovat s historickým oborem.


Máš štěstí. Velké štěstí. Venku hrozně lžou, lásko. Předvedou ti hloupý, zářivý sen a řeknou ti, abys mu věřila a honila se za ním, a řeknou ti, že pro tebe, pro každého se někdo najde. Ale je to všechno omyl. Vesmír není spravedlivý, nikdy nebyl, tak proč to říkají? Honíš se za přízrakem a prohraješ, a oni ti řeknou, že příště to bude lepší, jenže není, nikdy není. Nikdo nikdy toho snu nedosáhne, jenom se obelhávají, klamou se, aby mu mohli dál věřit. Je to prostě jenom snůška lží, zoufalí lidé je říkají jeden druhému a doufají, že se vzájemně přesvědčí. ... Ze všech chytrých a krutých lží, které ti namluví, je nejkrutější ta, které se říká láska. (G. R. R. Martin)