Genesis a úpadek národů

Genesis a úpadek národů
https://www.databazeknih.cz/img/books/36_/367377/bmid_genesis-a-upadek-narodu-1YN-367377.jpg 4 1 1

Lidé začali odmítat zprávu o celosvětové potopě a také „pouhé" tisíciletí zemského geologického časového žebříčku. Tyto pochybnosti vydláždily Darwinovi cestu k uplatnění evolučních koncepcí, jež dovedly mnohé křesťany až k úplnému odmítnutí doslovného chápání Genesis. V důsledku těchto pochybností se začaly základy křesťanské víry hroutit. První trhliny v chápání Genesis narušily také základy křesťanské víry. Tím se začala bortit samotná struktura křesťanství. Jako důsledek se začala křesťanská stavba a uspořádání společnosti a křesťanské rodiny rozpadat. Dnes mnohé křesťanské vysoké školy a semináře přímá tvrzení Genesis odmítají. Většina nepřijímá svědectví, že Bůh stvořil vše v šesti dnech, že potopa za Noeho byla celosvětová, že fyzická smrt a krveprolití přišly teprve po Adamově hříchu a že svět je stár pouze tisíce let. Mnozí nevěřící vzdělanci, ale i vůdčí teologové, znevažují každého, kdo jen navrhne řádově tisícileté stáří vesmíru, namísto miliardového. Důvod, proč víra v mladou Zemi a vesmír zní tak radikálně, nevězí v tom, že by geologickou a kulturní historii této planety nebylo možno vysvětlit v rámci tisíců let, ale proto, že vzdělávací systém a sdělovací prostředky úspěšně indoktrinovaly své občany v pojmech milionů nebo miliard let. Zkrátka, věřit jinak než v miliardy let je totéž jako věřit vplochou Zemi! Když sledujeme rodiny a školy, snadno uvidíme, že ty národy, které vyrostly z křesťanského učení, ale opustily základy Genesis, poklesly na „křesťansko-světskou" či přímo pohanskou úroveň. Popularizace Darwinovy evoluce je dnes jednou z nejúčinnějších sil, které rozbíjejí rodiny inárody. Většina lidí, žáků i studentů je učena, co si má myslet, a ne jak má myslet. Lidé by si měli uvědomit, že jejich myšlení stojí na předpokladech. Musí vědět proč věří tomu, čemu věří a co je základem jejich myšlení. Jinak je nutíme jak hovořit doma v okruhu přátel, jak na pracovišti nebo na veřejnosti. Pevně věříme, že tato kniha zažehne obrodu víry v pravdivost Božího slova a učení od začátku do samého konce Bible. Morální obroda jedinců a národů vězí v poznání lidské hodnoty, která je odvozena z Boha.... celý text

Náboženství Literatura naučná
Vydáno: , A-Alef
Originální název:

Genesis and the Decay of the Nations , 1991


více info...
Přidat komentář