František Josef I.

František Josef I.
https://www.databazeknih.cz/img/books/34_/340651/bmid_frantisek-josef-i-8Om-340651.jpg 5 39 39

Málokterý monarcha splývá s představou domnělých „starých dobrých časů“ jako poslední habsburský císař František Josef I. (1830–1916). V moderně a čtivě pojatém životopise není však pro nostalgii místo. Představuje muže v centru vytrvalých politických a soukromých bouří, čelícího nejtvrdším ranám osudu. Krásná Sisi, s níž se oženil z lásky, se mu postupně odcizila, korunní princ Rudolf spáchal na zámku Mayerling v roce 1889 skandální sebevraždu, bratr Maxmilián I. Mexický byl roku 1867 po rozsudku revolučního tribunálu popraven. Slova, jimiž v roce 1898 komentoval zavraždění své manželky, zcela odpovídají trpkým skutečnostem jeho života: „Na tomto světě ničeho nezůstanu ušetřen!“ Politicky se jako panovník, vzbuzující nejprve velké naděje, stal v průběhu své bezmála osmašedesátileté vlády spíše brzdou politického vývoje. Velká válka, vedoucí k pádu habsburské vlády, uzavírá příběh posledního lesku a bídy monarchie, jež tento muž ztělesňuje.... celý text

Literatura faktu Biografie a memoáry Historie
Vydáno: , Paseka
Originální název:

Franz Joseph I.: Kaiser von Österreich und König von Ungarn 1830–1916 , 2015


více info...

Přidat komentář

Jiruka Kareru
20.04.2023 5 z 5

Velice doporučuji. Autoři jsou skvělými odborníky. Životopis se na Františka Josefa dívá ne jen jako na politika/panovníka, ale také jako na člověka, na syna, manžela, otce, dědečka...

Rade
28.12.2020 5 z 5

Výborný životopis, sepsaný renomovanými rakouskými historiky - jméno autorů ale nezní německy, necítíte taky ten historický přesah mnohonárodnostní monarchie až do dnešních dnů? :)
Ač odborná historická práce, je to četba hodně zajímavá a čtivá i pro laika. Projdeme doslova celý život Františka Josefa I., od narození až do smrti, včetně rodinného a soukromého života, a s tím i velkou část období evropských dějin s jeho životem spjaté. Kromě opravdu podrobného a nesmírně zajímavého pohledu na dějinné události té doby vyzdvihuju vyvážený a plastický portrét císaře. A vyjde nám z něj nejen jako poněkud osamělý panovník bez emocí, milující jen práci a spisy, jak byl vesměs jednostranně líčen, ale na základě četných ukázek z jeho korespondence také jako člověk občas srdečný, kupodivu i dost vtipný a milující. Každopádně mnohem košatější osobnost, než nám císaře pána ukazuje nudný dějepis…
*
„ Můj horolezecký výcvik se mi velice hodil a beduíni jsou opravdu šikovní, silní a bezpeční. Mají na sobě většinou jen košili, takže je z nich při výstupu hodně vidět, což je nejspíš důvodem toho, proč Angličanky tak rády a hojně na pyramidy vystupují.“

(Ukázka z dopisu císařovně Alžbětě po výstupu na Cheopsovu pyramidu v roce 1869; no řekli byste, že to napsal císařpán? :) )


puml
18.04.2020 4 z 5

Moc dobrý životopis. František byl dobrý císař v nelehké době. Určitě není pravda, že by byl nějak proti česky zaměřený, a že by český národ pod jeho vládou úpěl, spíš naopak. Jen si nemohl dovolit v tom mnohonárodnostním kotli, jímž R-U bylo, preferovat jeden národ před druhým. Zvláště pak ke konci života se stal spíše tragickou postavou a nástrojem v rukou obratných politiků a politických tahanic a her, kterým už asi příliš nerozuměl.

Jestli jsem si něco z knihy odnesl, tak dojem, jak důležité je někdy "odejít včas". Jsou situace kdy to asi nejde a je otázka, kdyby František "odešel" dřív, jestli by to nedopadlo stejně. Vliv císaře v prvních desetiletích 20. století přeci jen už neměl takovou váhu jako v polovině 19. století. V době výrazné proměny politiky a nálad v jednotlivých zemích R-U se už stárnoucí mocnář stává spíše jen jakousi trpěnou relikvií a pozůstatkem dob minulých.

JakubJiroušek
06.03.2019 5 z 5

Bravurně zpracovaná monografie rukou jednoho z nejpečlivějších historiků Karla Vocelky, která odbourává mnoho stereotypů vytvořených dřívější historiografií či propagandou dříve vládnoucích evropských názorových proudů. Vocelka vykresluje soukromý i politický monarchův život, přičemž u všech zmíněných informací dbá na jejich historickou a faktografickou podloženost a na informace nepotvrzené vždy čtenáře důrazně upozorní. Přesahy mezi historickými obdobími a epochami nebo také zařazení události do celoevropského a mnohdy, pokud to situace žádá, i do celosvětového kontextu, tak to vše nabízí monografie "František Josef I.". Myslím, že mi čtenáři dají za pravdu, když označím dílo za skvost odborné literatury.

Sisssi
15.08.2018

Jeden z dalších kvalitních počinů, k nimž se lze bez obav vracet.

Disk
15.09.2017 5 z 5

František Josef I. patří k našim nejvýznamnějším panovníkům a rakouská tvůrčí a manželská dvojice Michaela a Karl Vocelkovi mu k loňskému výročí sto let od jeho smrti věnovala naprostou skvělou monografii. Bez sentimentu a nucené skandalizace. Můžeme knize sice vytknout, že v ní chybí podrobněji vykreslený monarchův složitý vztah k Čechům, ale zase to tolik nevadí, jelikož pohled na Františka Josefa z nečeského úhlu je velmi osvěžující a neobsahuje ublíženecké pasáže, jak Češi za vlády Františka Josefa I. údajně trpěli.

akrash
07.09.2017 5 z 5

Nejlepší publikace, která kdy o Františku Josefovi I. vyšla!

zbt81
25.07.2017 5 z 5

Môžem súhlasiť s predchádzajúcim komentárom. Rozhodne patrí medzi životopisy, ktoré sú kvalitné, seriózne a pútavé zároveň. Pokiaľ ide o mňa, hoci som už o Františkovi Jozefovi, jeho rodine a posledných Habsburgovcoch prečítala toho veľa, narazila som tu na informácie, ktoré boli pre mňa nové. Napr. niektoré citácie z jeho listov manželke z cesty do Orientu a podobné písomnosti osobného charakteru.
Ďalej na tomto žovotopise ( a na biografiach všeobecne) si veľmi vážim snahu autora o objektivitu. Snaží za vykresliť cisára takého aký bol so všetkými pozitívami a negatívami jeho charakteru a vlády. Nenadržiava mu, ani sa ho nesnaží odsudzovať.
Knihu môžem teda doporučiť všetkým čitateľom, ktorí sa zaujímajú o toto obdobie našich dejín.

JakubiRa
24.07.2017 5 z 5

Velice pěkně napsaný životopis. Asi nepřinese nic nového znalci historie a Habsburků, který má pročtené všechny dosud vyšlé materiály. Ale pro čtenáře, který se chce dovědět o době národních obrození, situaci před první světovou válkou a na tomto pozadí hloubkově prozkoumat a pochopit osobnost "císaře pána", jde o ideální čtení. Občas mě četba až dojala. Žádná strohá popisná fakta, ale fakta podaná velice čtivým a pěkným způsobem.