Fonetika italštiny

Fonetika italštiny https://www.databazeknih.cz/img/books/37_/373916/fonetika-italstiny-tYd-373916.jpg 5 1 1

Publikace si klade za cíl zaplnit mezeru v nabídce učebnic zabývajících se zvukovou podobou italštiny. Záměrem autora je poskytnout komplexní popis současné standardní a neutrální italské výslovnosti s přihlédnutím k hlavním výslovnostem tzv. regionálním a poukázat také na důležité rozdíly oproti zvukové stránce češtiny. Předkládaná příručka pokrývá všechny hlavní oblasti zvukového popisu jazyka, tj. italský hláskový systém (souhlásky, samohlásky, centrální aproximanty, délka samohlásek, fonologická relevance jednotlivých hlásek v italštině standardní a neutrální), realizaci souhláskových a samohláskových skupin (hiáty, diftongy, geminace a spontánní geminace souhlásek, struktura slabiky), suprasegmentální stránku zvukového projevu (přízvuk, větný důraz, intonace) a sandhiové jevy (fonosyntaktické zdvojení, elize a apokopa). Zvláštní pozornost je věnována mimo jiné souvislosti morfologické struktury slov s umístěním přízvuku. Fonetika italštiny je příručka určená českým lingvistům, jazykovým profesionálům (učitelům, tlumočníkům, apod.) a využijí ji také vysokoškolští studenti italianistiky, pro které adekvátní studijní materiál v češtině zatím chyběl (Zdroj: Karolinum).... celý text

Komentáře (1)


Calysto
Calysto
13.03.2018

Tématicky zcela ojedinělá publikace v oblasti české italianistiky, na kterou se dlouze čekalo, navazující na úspěšné romanistické práce např. pražského hispanisty doc. PhDr. Petra Čermáka, Ph.D. (tj. Fonetika a fonologie současné španělštiny) a již zesnulého pražského portugalisty doc. PhDr. Jaromíra Tláskala (tj. Fonetika a fonologie současné portugalštiny). Vskutku významný to počin Ústavu romanistiky FF JCU.

Štítky knihy

italština hláskosloví, fonologie hláskování, fonetika

Autorovy knížky

Jan Radimský
česká, 1976
2018  100%Fonetika italštiny

Kniha Fonetika italštiny je v

Přečtených1x
Knihotéce1x