Zrození Británie

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Dějiny anglicky mluvících národů (1956–1958, History of the English-Speaking Peoples) je čtyřdílné historické dílo britského politika, státníka a spisovatele sira Winstona Churchilla, nositele Nobelovy ceny za literaturu za rok 1953. Dílo je velkolepým souhrnem dějin Velké Británie a její koloniální říše a pokrývá období od Caesarova vpádu do Británie v roce 55 př. n. l. do začátku první světové války v roce 1914. Díl prvý – The Birth Of Britain (1956, Zrození Británie), svazek zahrnuje rané období britských dějin do roku 1485. „Tato kniha nechce konkurovat pracím profesionálních historiků. Jejím cílem je spíše představit osobní názor na procesy, jejichž prostřednictvím anglicky mluvící národy na celém světě získaly své specifické postavení a charakter. Píši o těch momentech z naší minulosti, které se mi zdají významné, a činím tak nikoliv bez jisté zkušenosti s historickými a válečnými událostmi naší doby. Užívám termínu „anglicky mluvící národy", protože neexistuje jiný vhodnější, který by se vztahoval jak na obyvatele britských ostrovů, tak i na příslušníky nezávislých národů, které se nyní svobodně rozvíjejí; jejich počátky, jazyk i mnohé z institucí však vycházejí z tradic staré Anglie. První svazek sleduje dějiny anglicky mluvících národů od jejich prvopočátků až do doby těsně předcházející objevení Nového světa Evropany. Končí na bosworthském bojišti poslední velkou bitvou bouřlivého anglického středověku. Píše se rok 1485, a na anglický trůn dosedá nová dynastie. O sedm let později přistane Kolombus u břehů Ameriky a od tohoto roku se bude odvíjet nová éra v lidských dějinách.“ Sir Winston S. Churchill, Předmluva...celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/39_/39636/dejiny-anglicky-mluv-39636.jpg 4.718
Série

Dějiny anglicky mluvících národů 1.

Žánr
Literatura naučná, Historie
Vydáno, Český spisovatel
Orig. název

A History of the English-Speaking Peoples, 1956

více informací...
Nahrávám...

Komentáře (4)

Kniha Zrození Británie

Přidat komentář
Jackjelly
27.02.2020

To se tak člověk rozhodne plnit si literární resty a vytahovat knihy, které leží v knihovně dlouho, ale nějak unikaly. První díl mám úspěšně za sebou a jsem rád, že jsem se do Churchillových "Dějin anglicky mluvících národů" pustil.
Tato část čtyřdílné série se věnuje úseku dějin, které bych označil za momentálně nejvytěžovanější období tvůrci TV seriálů. Namátkou Vikingové, The Last Kingdom, Britannia, Bílá královna - díla kolísavé kvality, ale z historického i diváckého hlediska období docela vděčné tématy a volnosti v historické přesnosti. Zahrnuje velmi široký časový úsek v historii ostrovů od nejhlubší historie až po konec "válek růží" a nástup prvního krále Tudorovské dynastie Jindřicha VII. Tudora na trůn.
Kniha se čte velice lehce, má ideální formu pro "historiky amatéry", které historie zajímá, ale nemají za jménem Ph.D. z historie. A ani nemají v plánu na tom něco měnit.
Čtenáři kniha ulehčí v orientaci v pohnutých osudech britských ostrovů a především mu může pomoci pochopit kořeny specifického vztahu Britů k pevninské Evropě.
Zajímavé bylo pro mne také zjištění, jaká směs "národů" ve finále vytvořila Anglii a kde jsou kořeny neustálého napětí mezi Angličany na straně jedné a Skoty a Iry na té druhé.
Zásadní důraz, alespoň jak jsem jej já vnímal, klade Churchill na vztah mezi mocí, vládnutím a osobními touhami a z toho vyplývající kvalitu vlády toho či onoho panovníka. V okamžiku kdy se vytratil pocit zodpovědnosti vládce za svou zemi, dochází k destrukci společnosti i státu. Pojetí ideálu vlády coby "osobní oběti" se střídavě objevuje a vytrácí a menšími či většími negativními dopady. I v tom vidím, mimo samotný zájem o historii, smysl takovýchto knih.
A jde se na další díl. :-)

Beltrix
26.03.2016

Tato kniha, respektive všechny čtyři díly, přináší informace o dějinách anglicky mluvících národů velmi jasně a čtivou formou.


ondra2
21.08.2015

Po poněkud hůře čtivém začátku zabývajícím se dávnověkem ostrova a působení Římanů, přes Sasy a Dány se následně kniha četla velmi dobře. Jde spíše o literární podání dějin Anglie až do nástupu dynastie Tudorovců po bitvě u Bosworthu v roce 1485, "nezatížené" četnými poznámkami pod čarou, což plně koresponduje s tím, co uvádí sám autor, že kniha nemá konkurovat pracím profesionálních historiků, ale je osobním názorem na historické procesy. Možná i to přispělo k tomu, že jsem ji přečetl velmi rychle.

woodward
23.06.2015

Dějiny anglicky mluvících národů jsou velkým dílem velkého autora. Churchill historii miloval, rozuměl jí a využíval ji celý život jako inspiraci. A díky svému nadání vynikajícího spisovatele a řečníka o ní také psal. Pro každého, kdo se chce poučit o historii západní civilizace, jsou jeho knihy nepostradatelné.