Člověk a zvíře

Člověk a zvíře https://www.databazeknih.cz/img/books/10_/107464/bmid_clovek-a-zvire-88X-107464.jpg 4 13 13

Historie vývoje lidstva je neodmyslitelně spojena s živočišnou říší a se vztahem člověka ke zvířatům. Naši dávní předci některá zvířata považovali za posvátná, uctívali je a jejich bozi měli často zvířecí podobu. Dnešní člověk se však přestal řídit přírodními zákony a odsunul své zvířecí spoluobyvatele do role služebníků a otroků. Celá staletí je zabíjel nikoli z hladu, ale pro potěšení či slávu a domácí zvířata přeměnil na zboží. Zapomněl, že to byla právě domácí zvířata, která mu umožnila vytvořit moderní lidskou civilizaci a poznat celý svět. Mnoho volně žijících druhů člověk vyhubil přímo nebo zničením biotopů. Nechce-li sám sdílet osud vyhynulých dinosaurů, musí přehodnotit svůj vztah k živým tvorům. Bez jejich existence si nelze představit budoucnost lidstva na planetě Zemi.... celý text

Přidat komentář

Izzy
24.08.2012 4 z 5

Kniha Člověk a zvíře se velmi dobře čte, není složitě napsaná, ale zároveň předkládá mnoho zajímavých a důležitých poznatků. Zdeněk Veselovský pracuje s velkým počtem jiné literatury zabývající se obdobným tématem a zmiňuje další autory a vědce. Uvádí mnoho příkladů z historie i současnosti, dozvídáme se i spoustu číselných a statistických údajů. Text je také doplněn krásnými ilustracemi Jana Dungela a fotografiemi Zdeňka Veselovského. V předmluvě se Zdeněk Veselovský vyznává: „Rád bych, aby se byť jen malou inspirací k nutným změnám našeho vztahu k živé přírodě stala i tato kniha“ (Veselovský, 2000: 10). Mně toto dílo v mnoha věcech jako inspirace posloužilo a myslím, že i další lidi může přivést k uvažování nad vztahem ke zvířatům.