Bezpečnost potravin ve stravovacích provozech

nehodnoceno
Bezpečnost potravin ve stravovacích provozech
https://www.databazeknih.cz/img/books/26_/264591/bezpecnost-potravin-ve-stravovacich-lKy-264591.jpg 0 0 0

Kniha je určena pro všechna zařízení, kde se připravují pokrmy. Knihu je možno využít jako pomůcku ke školení pracovníků, nebo při vzdělávání na odborných školách. Kniha poskytuje základní přehled v oblasti dodržování hygienických požadavků ve stravovacích službách, poukazuje na správnou praxi, kterou mohou převzít vedoucí pracovníci, aby zlepšili, příp. zavedli, odpovědný přístup pracovníků k přípravě pokrmů. Kniha má formu distanční učebnice. Každá kapitola obsahuje studijní cíl, učební text, řadu cvičení, námětů k přemýšlení, úkolů a souhrn dané kapitoly. Užitečný je i závěrečný klíč, který pomůže ověřit správnost řešení úkolů. Širší pravý volný okraj stránek je určen pro psaní poznámek. Kapitola 1 – Bezpečnost potravin je prioritou charakterizuje, proč je zajištění zdravotní nezávadnosti potravin důležité a přináší obecný přehled pro zajištění přípravy a podávání zdravotně nezávadných potravin. V kapitole jsou popsána nebezpečí, která mohou způsobit onemocnění strávníků a příčiny jejich vzniku. Kapitola také stručně charakterizuje změny probíhající v potravinách při zpracování. Kapitola 2 – Prevence alimentárních onemocnění: Co je třeba vědět, popisuje příčiny vzniku onemocnění způsobených především mikroorganismy a možnosti prevence. Kapitola také stručně uvádí povinnosti pracovníků stravovacích provozů a obecný postup, jak reagovat v případě výskytu onemocnění ve stravovacím provozu. Kapitola 3 – Co je třeba vědět o mikroorganismech, popisuje nejčastější alimentární onemocnění způsobená bakteriemi, parazity, viry a houbami. Uvádí podmínky ovlivňující množení mikroorganismů a možnosti jak zamezit nebo alespoň zpomalit jejich růst. Kapitola 4 a kapitola 5 – Osobní hygiena a Provozní hygiena poskytují přehled důležitých zásad osobní a provozní hygieny. Poskytují informace o způsobu udržování stravovacího provozu v čistotě. Kapitola 6 – Postupy zajišťující bezpečnost potravin uvádí základní operace při výrobě pokrmů včetně příkladů jak zabránit vzniku zdravotně závadného pokrmu.... celý text

Přidat komentář

Štítky knihy

potraviny bezpečnost

Autorovy další knížky

Lucie Janotová
česká, 1978
2018  51%Síla stylu
2014  0%Bezpečnost potravin ve stravovacích provozech