Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura

Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura https://www.databazeknih.cz/img/books/22_/228426/bmid_benediktinske-klastery-stredni-evro-gN2-228426.gif 4 4 1

Velká část z toho, co se dochovalo z architektury, umění a kultury raného středověku, vznikla na půdě benediktinských klášterů. Stará kultura benediktinů patří k základním kamenům evropské civilizace a v tom také tkví její odkaz a živé poselství pro dnešní evropské společenství. Ve stavbách benediktinských klášterů se zračily požadavky regulí, monastická askeze i odloučení od vnějšího světa, pokora, potřeba meditace, ideál života, v němž běh každého dne dostává vyšší duchovní smysl. Předmětem předkládané knihy je architektura benediktinských klášterů ve střední Evropě a to jak na území někdejší Svaté říše římské, tak i v teritoriích mimo ni - v Uhrách a v Polsku. Zvláštní pozornost je věnována stavbám benediktinských klášterů v českých zemích.... celý text

Komentáře (1)

Komentáře 1 Recenze 0

Ellina
Ellina
26.08.2017 3 z 5

Podrobná, sympatická, vědecká kniha.