100 myšlenkových experimentů ve filozofii

100 myšlenkových experimentů ve filozofii https://www.databazeknih.cz/img/books/18_/181179/bmid_100-myslenkovych-experimentu-ve-filozofii-181179.jpg 4 6 6

Filozofové rádi vyprávějí smyšlené příběhy. Používají je jako argumenty, jimiž podporují tvrzení o světě, o společnosti, a také o tom, jak bychom měli či neměli jednat. Říkají tomu myšlenkové experimentování. V této knize najdete sto slavných myšlenkových experimentů, které se týkají povahy prostoru a času, podstaty krásy, dobra, svobody, náboženství a osobní identity; najdete zde také smyšlené příklady zkoumající hranice lidské mysli, poznání, jazyka a spravedlnosti. Všechny myšlenkové experimenty jsou doplněny schematickými rozbory, jež zachycují jádro příkladu, očekávaný výsledek a použití daného experimentu v širší argumentaci.... celý text

Přidat komentář

los
05.11.2020 3 z 5

samotné myšlenkové experimenty jsou zajímavé, některé známé, jiné méně; autoři ke každému připojují návodný klíč, postup řešení a odvoditelnou tezi, což je opravdu šikovné a čtenářsky vstřícné

velkou kritiku mám ale ke kompozici svazku: nerozumím řazení experimentů podle abecedního seřazení jmen jejich autorů, které je navíc na mnoha místech chybné (fakt redaktor neumí seřadit jména abecedně?); zcela chybí časové určení vzniku daného textu, který při vší univerzalitě vždy vychází ze soudobého kontextu, koresponduje s tehdejším pojetím světa (např. etická či umělecká kritéria se mění každou generaci, i rychleji; stav vědeckého poznání určuje způsob řešení daného problému)