Knihovny


Nitra   X
Knižnica Archeologického ústavu SAV

Knižnica Archeologického ústavu SAV

Nitra , knihovna Akademie Věd


Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Nitra , veřejná knihovna


Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Nitra , vysokoškolská knihovna