Knižnica Archeologického ústavu SAV (Nitra)

knihovny

Typ:knihovna Akademie Věd
Město:Nitra
Telefon:037/6943209
E-mail:gabriela.holkova@savba.sk
Web:http://archeol.sav.sk/index.php/sk/kniznica/
Adresa:Akademická 2, Nitra, 949 01
Otevírací doba:?

O knihovně

Knižnica Archeologického ústavu SAV sa začala budovať zároveň so vznikom Štátneho archeologického ústavu v roku 1939. V roku 1953, kedy bol tento začlenený do novovzniknutej Slovenskej akadémie vied, mala knižnica vyše 4000 zväzkov. V súčasnosti plní funkciu špecializovanej knižnice, ktorá zabezpečuje prierezovú informačnú činnosť v oblasti archeologického výskumu. V knižnici sa uchovávajú a spracovávajú sekundárne pramene z oblasti archeológie. V tomto čase je to už viac ako 38 516 monografií a zborníkov, viac ako 30 245 časopisov a 6 986 separátov, 586 AVN a na pobočkách 13 297 publikácií.

Zdroj textu: http://archeol.sav.sk/index.php/sk/