Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

knihovny Nitriansky kraj (SK) , Nitra

Přidat do oblíbených
Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Typ knihovny: vysokoškolská knihovna
Telefon: Tel.: 037 6408 106
E-mail: ?
Web: http://www.uk.ukf.sk
Adresa: Dražovská cesta 4, Nitra, 94974
Otevírací doba: Otváracie hodiny počas výučby v semestri Otváracie hodiny mimo výučby v semestri
Výpožičné oddelenie Pondelok - Štvrtok 9.00-18.00 Pondelok - Štvrtok 8.00-16.00
Piatok 9.00-16.00 Piatok 9.00-16.00
Sobota 8.00-13.00 Sobota 8.00-13.00

O knihovně

História knižnice: Univerzitná knižnica UKF v Nitre (ďalej UK) je v zmysle Štatútu UK UKF z 12. 10. 1998 verejnou, odbornou, ústrednou knižnicou UKF. Poslanie, postavenie a organizačnú štruktúru UK definuje Organizačný poriadok UK UKF schválený 26. 7. 2006. V zmysle Organizačného poriadku je UK vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko UKF. UK zabezpečuje bibliografickú registráciu publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých pracovníkov, doktorandov UKF.

Autor fotky výše: nitralive.sk