Septimus

Knihotéka 257Kniha filozofie
20.01.2021
Kniha filozofie 2013, Peter J. King


Věda s lidskou tváří
15.11.2020
Věda s lidskou tváří 2017, Riikka Palonkorpi


Československé spartakiády
15.11.2020
Československé spartakiády 2016, Petr Roubal


Světy disentu
15.11.2020
Světy disentu 2015, Jonathan Bolton


Čechy na konci věků
15.11.2020
Čechy na konci věků 2013, Pavlína Cermanová


Nevolníci a svobodní, kníže a velkostatek
15.11.2020
Nevolníci a svobodní, kníže a velkostatek 2013, Tomáš Petráček


Zvonění na sv. Alžbětu
19.08.2020
Zvonění na sv. Alžbětu 2011, Michaela Hrubá


Machiavelli – Filosof nutnosti
01.07.2020
Machiavelli – Filosof nutnosti 2016, Marina Marietti


Vesnice „kanibalů“
01.07.2020
Vesnice „kanibalů“ 2011, Alain Corbin


Bludiště seznamů
13.06.2020
Bludiště seznamů 2009, Umberto Eco


Trident 1475:  Rituální vražda před soudem
05.06.2020
Trident 1475: Rituální vražda před soudem 2015, Ronnie Po-chia Hsia


Světec a šaman
05.06.2020
Světec a šaman 2011, Jitka Komendová


Jakobíni v sutaně
05.06.2020
Jakobíni v sutaně 2011, Daniela Tinková


Zákeřná mefitis
05.06.2020
Zákeřná mefitis 2013, Daniela Tinková


Archeologické etudy
19.02.2020
Archeologické etudy 2003, Zdeněk Smetánka


Česká politická pravice
19.02.2020
Česká politická pravice 1999, Jana Čechurová


Pražské špitály a nemocnice
19.02.2020
Pražské špitály a nemocnice 1999, Ludmila Hlaváčková


Role vědomí v dějinách a jiné eseje
19.02.2020
Role vědomí v dějinách a jiné eseje 1998, Jaroslava Pešková


Řekové a Turci : nepřátelé nebo spojenci?
19.02.2020
Řekové a Turci : nepřátelé nebo spojenci? 2000, Pavel Hradečný


Karel Kramář (1860-1937)
14.09.2019
Karel Kramář (1860-1937) 2011, Martina Winkler


Karl Hermann Frank (1898-1946)
11.09.2019
Karl Hermann Frank (1898-1946) 2012, René Küpper


Naplánovaná kinematografie
15.08.2019
Naplánovaná kinematografie 2012, Pavel Skopal


Gustav Mahler
15.08.2019
Gustav Mahler 2018, Henry-Louis De La Grange


Svět islámu
10.08.2019
Svět islámu 2006, Felix Tauer


Tisíc let štěstí
10.08.2019
Tisíc let štěstí 2010, Jean Delumeau


Bludiště pravé víry
01.07.2019
Bludiště pravé víry 2018, Alexander Patschovsky


Ženy na okraji
01.07.2019
Ženy na okraji 2013, Natalie Zemon Davis


Největší hereze
01.07.2019
Největší hereze 2007, David Zbíral


Proces s templáři
01.07.2019
Proces s templáři 2008, Malcolm Barber


Rodinné strategie šlechty
01.07.2019
Rodinné strategie šlechty 2007, Radmila Švaříčková Slabáková


François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance
01.07.2019
François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance 2007, Michail Michajlovič Bachtin


Noví rytíři: dějiny templářského řádu
01.07.2019
Noví rytíři: dějiny templářského řádu 2006, Malcolm Barber


Mefisto
10.03.2019
Mefisto 2018, Klaus Mann


Česká středověká šlechta
31.12.2018
Česká středověká šlechta 1997, Josef Macek


1 ...