ReKrk

Knihotéka 80Praha románská
15.02.2016
Praha románská 1948, J. Květ

Kniha o sklípkových klenbách
02.02.2016
Kniha o sklípkových klenbách 1998, O. Rada


Antonín Slavíček
01.02.2016
Antonín Slavíček 1921, A. Matějček


Slovník pojmů z dějin umění
01.02.2016
Slovník pojmů z dějin umění 2013, J. Kropáček


Umění baroku v Čechách
01.02.2016
Umění baroku v Čechách 1971, O. J. Blažíček


Sochařství baroku v Čechách
01.02.2016
Sochařství baroku v Čechách 1958, O. J. Blažíček


České gotické umění
01.02.2016
České gotické umění 1972, A. Kutal


Gotické madony na lvu
01.02.2016
Gotické madony na lvu 2014, I. Hlobil


Supermodelka a krabice Brillo
01.02.2016
Supermodelka a krabice Brillo 2014, D. Thompson


Barokní architektura v Čechách
01.02.2016
Barokní architektura v Čechách 2015, R. Biegel


J. B. Santini - Aichel: Život a dílo
01.02.2016
J. B. Santini - Aichel: Život a dílo 1998, M. Horyna


Baudolino
01.02.2016
Baudolino 2001, U. Eco


Kladivo na čarodějnice
01.02.2016
Kladivo na čarodějnice 2007, V. Kaplický


Raně středověká architektura v Čechách
01.02.2016
Raně středověká architektura v Čechách 1971, A. Merhautová


Románské umění v Čechách a na Moravě
01.02.2016
Románské umění v Čechách a na Moravě 1984, D. Třeštík


Přemyslovský stát kolem roku 1000
01.02.2016
Přemyslovský stát kolem roku 1000 2000, D. Třeštík


Mýty kmene Čechů
01.02.2016
Mýty kmene Čechů 2003, D. Třeštík


Století posledních Přemyslovců
01.02.2016
Století posledních Přemyslovců 1986, J. Žemlička


Přemyslovci - budování českého státu
01.02.2016
Přemyslovci - budování českého státu 2009, D. Třeštík


Přemysl Otakar II.
01.02.2016
Přemysl Otakar II. 2011, J. Žemlička


Přemysl Otakar I.
01.02.2016
Přemysl Otakar I. 1990, J. Žemlička


Čechy v době knížecí
01.02.2016
Čechy v době knížecí 1997, J. Žemlička


Česká středověká šlechta
01.02.2016
Česká středověká šlechta 1997, J. Macek


Mezi středověkem a renesancí
01.02.2016
Mezi středověkem a renesancí 2002, F. Šmahel

Cesta Karla IV. do Francie
01.02.2016
Cesta Karla IV. do Francie 2006, F. Šmahel


Sochařství české secese
01.02.2016
Sochařství české secese 2000, P. Wittlich


Antonín Slavíček 1870-1910
01.02.2016
Antonín Slavíček 1870-1910 2004, P. Wittlich


Hrady českého Slezska
01.02.2016
Hrady českého Slezska 2000, M. Wihoda


1