ReKrk

Hodnocení

28.11.2019

České gotické umění

České gotické umění (1972, A. Kutal)


28.11.2019

Člověk bestie

Člověk bestie (2004, É. Zola)


28.11.2019

Pražské gotické kostely

Pražské gotické kostely (1946, D. Líbal)


28.11.2019

Katedrála v Remeši

Katedrála v Remeši (2018, P. Kováč)


28.11.2019

Katedrála viditelná a neviditelná

Katedrála viditelná a neviditelná (2019, k. autorů)


28.11.2019

Praha středověká

Praha středověká (2019, J. Royt)


28.11.2019

Děti a dětství: Od středověku na práh osvícenství

Děti a dětství: Od středověku na práh osvícenství (2019, T. Sterneck)


28.11.2019

Do tří korun

Do tří korun (2017, J. Žemlička)


06.07.2016

Zrození génia

Zrození génia (2013, P. Kováč)


15.05.2016

Karel IV. - Císař a český král – vizionář a zakladatel

Karel IV. - Císař a český král – vizionář a zakladatel (2016, J. Royt)


27.04.2016

Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách

Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách (2004, P. Vlček)


27.04.2016

Umělecké památky Prahy 2. - Nové Město, Vyšehrad

Umělecké památky Prahy 2. - Nové Město, Vyšehrad (1998, k. autorů)


27.04.2016

Umělecké památky Prahy. Velká Praha, A-L

Umělecké památky Prahy. Velká Praha, A-L (2012, P. Vlček)


27.04.2016

Umělecké památky Prahy 3. - Malá strana

Umělecké památky Prahy 3. - Malá strana (1999, P. Vlček)


27.04.2016

Umělecké památky Prahy 1. - Staré Město, Josefov

Umělecké památky Prahy 1. - Staré Město, Josefov (2000, P. Vlček)


27.04.2016

Praha 1610-1700: Kapitoly o architektuře raného baroka

Praha 1610-1700: Kapitoly o architektuře raného baroka (1998, P. Vlček)


27.04.2016

Ilustrovaná encyklopedie českých zámků

Ilustrovaná encyklopedie českých zámků (2001, P. Vlček)


27.04.2016

Umělecké památky Prahy 4. - Pražský hrad a Hradčany

Umělecké památky Prahy 4. - Pražský hrad a Hradčany (2000, P. Vlček)


24.04.2016

Sámova říše

Sámova říše (1995, M. Lutovský)


24.04.2016

Po stopách prvních Přemyslovců III.

Po stopách prvních Přemyslovců III. (2008, M. Lutovský)


24.04.2016

Po stopách prvních Přemyslovců II.

Po stopách prvních Přemyslovců II. (2007, M. Lutovský)


24.04.2016

Po stopách prvních Přemyslovců I.

Po stopách prvních Přemyslovců I. (2009, M. Lutovský)


24.04.2016

Jižní Čechy v raném středověku

Jižní Čechy v raném středověku (2011, M. Lutovský)


24.04.2016

Hroby předků

Hroby předků (1996, M. Lutovský)


24.04.2016

Encyklopedie hradišť v Čechách

Encyklopedie hradišť v Čechách (2003, M. Lutovský)


23.04.2016

Dvě knihy českých dějin - kniha první. Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300-1308

Dvě knihy českých dějin - kniha první. Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300-1308 (2001, J. Šusta)


23.04.2016

Dvě knihy českých dějin - kniha druhá. Kus středověké historie našeho kraje - Počátky lucemburské (1308–1320)

Dvě knihy českých dějin - kniha druhá. Kus středověké historie našeho kraje - Počátky lucemburské (1308–1320) (2002, J. Šusta)


23.04.2016

Architektura - vláda - země. Rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české

Architektura - vláda - země. Rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české (2015, R. Němec)


23.04.2016

Vývoj stavebnictví a architektury ve starověku

Vývoj stavebnictví a architektury ve starověku (1959, B. Syrový)


23.04.2016

Architektura

Architektura (1972, B. Syrový)


23.04.2016

Architektura - svědectví dob

Architektura - svědectví dob (1974, B. Syrový)


23.04.2016

Tyršův dům v Praze

Tyršův dům v Praze (1948, A. Birnbaumová)


23.04.2016

Svatá Hora

Svatá Hora (1940, A. Birnbaumová)


23.04.2016

Strakonický hrad

Strakonický hrad (1947, A. Birnbaumová)


23.04.2016

Stavební účty zámku Troja u Prahy

Stavební účty zámku Troja u Prahy (1929, A. Birnbaumová)


23.04.2016

Soupis památek historických a uměleckých v Čechách. Politický okres Čáslavský

Soupis památek historických a uměleckých v Čechách. Politický okres Čáslavský (1929, L. Jansová)


23.04.2016

Město Strakonice

Město Strakonice (1947, A. Birnbaumová)


23.04.2016

Křivoklát

Křivoklát (1960, D. Menclová)


23.04.2016

Kostely sv. Klimenta v Čechách a na Moravě

Kostely sv. Klimenta v Čechách a na Moravě (1999, A. Birnbaumová)


23.04.2016

Kostel svatého Ignáce na Novém Městě

Kostel svatého Ignáce na Novém Městě (1940, A. Birnbaumová)


1