Porozumět pomazání

Porozumět pomazání
https://www.databazeknih.cz/img/books/16_/166775/porozumet-pomazani-166775.jpg 2 1 1

V dnešní době je nanejvýš důležité, abychom rozuměli tomu, jak se Bůh chce projevovat v našich životech. Naučme se, jak vstupovat do nadpřirozené Boží moci, kterou Bůh připravil, aby ji každý věřící mohl používat ve svém životě. V knize Porozumět pomazání nám Kenneth E. Hagin odkrývá tajemství „pomazání“ – Boží moci v akci, která mění lidské životy! Sdílí s námi HLUBOKÉ BIBLICKÉ VHLEDY, OSOBNÍ ŽIVOTNÍ LEKCE a FASCINUJÍCÍ PŘÍBĚHY ze své dlouholeté služby, aby nám ukázal, jak Bůh činí svoji moc dostupnou skrze pomazání. Zjistěte, jak Boží moc působí v každém věřícím a jakými dalšími způsoby Duch Svatý uschopňuje služebníky v PĚTINÁSOBNÉ SLUŽBĚ, aby se uměli na Boží moc napojit a efektivně ji využít ke kázání, vyučování a uzdravování. Objevte také, jak úžasně se Boží moc může projevovat, když se věřící shromáždí v CÍRKVI! Tato kniha přináší nový pohled na práci Ducha Svatého, abychom mohli společně mít užitek z moci, kterou nám Bůh učinil dostupnou! Obsah knihy: ČÁST I - POMAZÁNÍ PRO JEDNOTLIVCE 1. Pomazání, které bylo na Ježíši 2. Pomazání uvnitř 3. Jak mě pomazání vedlo 4. Služba uzdravování bez pomazání ČÁST II - POMAZÁNÍ BIBLICKÝCH ÚŘADŮ 5. Pět biblických úřadů 6. Pomazání ke kázání 7. Pomazání k vyučování 8. Pomazání k pastoraci 9. Pomazání proroka 10. Pomazání apoštola 11. Jak rozhojňovat pomazání 12. Poddejte se pomazání 13. Mimořádné pomazání 14. Pomazání k uzdravování ČÁST III - POMAZÁNÍ PRO CELEK 15. Pomazání pro celek... celý text

5
0
4
0
3
0
2
1
1
0
odpad  
0

Každý uživatel musí ohodnotit alespoň 20 knih, aby se jeho hodnocení začalo započítávat do výsledného hodnocení. Z toho důvodu se může lišit počet započítaných hodnocení ve statistice nahoře, se všemi hodnotícími níže.