Imaginace ročních dob

Imaginace ročních dob
https://www.databazeknih.cz/img/books/11_/119788/imaginace-rocnich-do-119788.jpg 5 3 3

Kniha se věnuje koloběhu ročních období a dává je do souvislosti s působením duchovních bytostí, především archandělů Z obsahu: SVATOJANSKÁ IMAGINACE. Duch ve spící přírodě. Dole kosmická vůle, nahoře kosmická inteligence. Urielova tvář, vážná a hřejivě zářící. Příroda prolnutá moralitou. Historické svědomí. Duch-Otec, hmota jako Matka, Syn. Svatojanské imaginace. Trojice, V pozadí Uriel. Mysteria hlubin, výší a středu. VELIKONOČNÍ IMAGlNACE. Metamerfózy vápence. Iluze a naděje ahrimanských a luciferských bytostí. Ahriman by chtěl vyvolat astrální děšť, oduševnit vápenec a člověka rozpustit v zemi, Lucifer přitáhnout vzhůru všechen kysličník uhličitý a tím i éternou bytost člověka. Oba chtě­jí vyhladit lidstvo. Mezi Luciferem a Ahrimanem stojí Kristus, Zmrtvýchvztalý. Rafael s rnerkurskou holí. Velikonoční kultické drama: Rafael a člověk. Kristus jako terapeut. VÁNOČNÍ IMAGINACE. Země - z kosmického hlediska kapka rtuti. Účinek největších zředění. Procesy sulfurické, merkuriální a solné v ročních dobách. Tvorba popela, Síly sluneční a měsíční v zimě. Matka Maria a dítě Ježíš - imaginace Země. MlCHAELSKÁ IMAGINACE. Michaelská průpověď - orientační tabulka v astrálním světle. Sulfurizace v létě, meteorizace na podzim. Meteorické železo jako zbraň proti hadovitým stvůrám Ahrimanovým. Přírodověda a technika vzniklé díky železu. Hmotnou moc železa je třeba zduchovnit v Michaelův meč.... celý text

5
3
4
0
3
0
2
0
1
0
odpad  
0

Každý uživatel musí ohodnotit alespoň 20 knih, aby se jeho hodnocení začalo započítávat do výsledného hodnocení. Z toho důvodu se může lišit počet započítaných hodnocení ve statistice nahoře, se všemi hodnotícími níže.