Knihovna České speleologické společnosti

edice

38 knih, nakladatelství Česká speleologická společnost

Studijní texty Speleolog 1.stupně. 1. část 1. v edici, kolektiv autorů, 1986

Bibliografie pseudokrasu v ČSSR 2. v edici, Jan Vítek, 1986

Studijní texty Speleolog 1.stupně. 2. část 3. v edici, kolektiv autorů, 1986


Úvod do jednolanové techniky 4. v edici, Ferdinand Šmikmátor, 1987

Průvodce k exkurzím III. sympozia o krasu Krkonošsko-jesenické soustavy 5. v edici, Reiner Horušický, 1987

III. sympozium o krasu Krkonošsko-jesenické soustavy : sborník referátů 6. v edici, kolektiv autorů, 1987

Fotografování v podzemí 7. v edici, Igor Audy, 1988

Základy speleologického mapování 8. v edici, Jaroslav Hromas, 1988

III. seminář o historickém podzemí : Stříbro 1987 9. v edici, kolektiv autorů, 1988

2. sympozium o pseudokrasu : sborník referátů ze sympozia, Janovičky u Broumova 1985 10. v edici, kolektiv autorů, 1989

Základní organizace České speleologické společnosti 6-08 Dagmar v Brně 11. v edici, Hugo Havel, 1988

Jeskynní výzkum u Březiny : 40. let březinské skupiny speleologického klubu v Brně 12. v edici, Martin Vrána, 1988

Vědecký program 2. sjezdu České speleologické společnosti : sborník příspěvků 13. v edici, kolektiv autorů, 1989

Přehled průzkumných prací a jejich výsledků v historii Moravského krasu 14. v edici, Hugo Havel, 1989

Setkání v Jizerských horách 21.9-24.9.1989 Liberec : průvodce k exkurzím 15. v edici, Reiner Horušický, 1989

Charakteristiky jeskynních systémů vzniklých rozpouštěním karbonátových hornin 16. v edici, Derek C. Ford, 1989

IV. seminář o historickém podzemí : Mariánské Lázně 29.9.-1.10.1989 17. v edici, kolektiv autorů, 1989

Jeskyně Moravskoslezských Beskyd a okolí 18. v edici, Jaromír Demek, 1990

Bibliografie Hranického krasu 19. v edici, Fraňo Travěnec, 1990

Příručka mapování pseudokrasu 20. v edici, kolektiv autorů, 1990