Česká knižnice (Český spisovatel, NLN, Host)

edice

123 knih, nakladatelství Host

Ediční řada Česká knižnice je dlouhodobě koncipovanou, reprezentativní edicí, která obsáhne nejvýznamnější hodnoty české literatury od středověku po současnost. Klade si za cíl představit v reprezentativní a textově spolehlivé podobě stěžejní díla české literatury od jejích počátků k dnešku.

Edice začala vycházet roku 1997 v Českém spisovateli, v roce 1998 přešla do Nakladatelství Lidové noviny a od roku 2009 do nakladatelství Host (www.kniznice.cz).

Více než třetinu jejich autorů CERMAT zařadil na Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury.
Na počátku roku 2016 se spoluvydavatelem České knižnice stal Ústav pro českou literaturu AV ČR, jehož ediční a textologické oddělení zabezpečuje výkonnou redakci ediční řady. Na základě smlouvy o spolupráci mezi ÚČL a Nadačním fondem Česká knižnice (NFČK) byla ustavena Redakční rada České knižnice, jejímž úkolem je koncipovat ediční program a řídit všechny práce nezbytné k dokončení přípravy a vydání jednotlivých svazků i přijímat všechna dalších rozhodnutí související s vydáváním ediční řady.
... celý text


Básně 1. v edici, Karel Toman (p), 1997

Básně 2. v edici, Karel Hynek Mácha, 1997

Zbabělci 3. v edici, Josef Škvorecký, 1998


Středověké legendy o českých světcích 4. v edici, Jaroslav Kolár, 1998

Má Amerika 5. v edici, Josef Václav Sládek, 1998

Knihy básní 6. v edici, Jan Neruda, 1998

Truchlivý I, II / Labyrint světa a ráj srdce 7. v edici, Jan Amos Komenský, 1998

Hordubal / Povětroň / Obyčejný život 8. v edici, Karel Čapek, 1998

Život svaté Kateřiny 9. v edici, Jiří Pelán, 1999

Život s hvězdou / Na střeše je Mendelssohn / Žalozpěv za 77 297 obětí 10. v edici, Jiří Weil, 1999

Pohádkové drama 11. v edici, Alois Jirásek, 1999

Babička 12. v edici, Božena Němcová, 1999

Básnické dílo. Texty písní 1647–1661 13. v edici, Adam Michna z Otradovic, 1999

Ze světa lesních samot 14. v edici, Karel Klostermann, 1999

Intimní lyrika 15. v edici, Jaroslav Vrchlický (p), 2000

Amazonský proud / Pekař Jan Marhoul / Pole orná a válečná / Poslední soud 16. v edici, Vladislav Vančura, 2000

Tři knížky lidového čtení 17. v edici, Alexandr Stich, 2000

Modrý a rudý / Stříbrný vítr / Léto / Splav 18. v edici, Fráňa Šrámek, 2000

Boje o zítřek 19. v edici, František Xaver Šalda, 2000

Staré paměti kutnohorské 20. v edici, Jan Kořínek, 2000