Máš jednu větu – fantasy.


Viki9
Viki9 15.03.2014 v 11:47

Příběh z vámi vložených a vymyšlených vět ... :-D

Pravidla:
1. Vkládej vždy jen jednu větu – maximálně 25 slov.
2. Mezi tvou poslední vloženou větou a větou novou, musí být vloženy minimálně dvě věty jiných uživatelů.
3. Dodržuj literární žánr.
4. Dodržuj dobré mravy a vulgarismů užívej jak šafránu.
5. Nevkládej žádné jiné komentáře či sdělení (k tomu využij osobní poštu).
6. Nezabíjej hlavního hrdinu předčasně :-) .

Text příspěvku byl upraven 15.03.14 v 12:24

Viki9
Viki9 15.03.2014 v 11:48

Oči těch tvorů jsem už viděl mockrát, ale ve skutečnosti působily daleko děsivěji, než na malbách v jeskyni Zastřené mysli.

Text příspěvku byl upraven 15.03.14 v 13:33

Dudu
Dudu 15.03.2014 v 13:03

Zrovna jsem pomalu opouštěl svůj úkryt, když tu se jeden vydal mým směrem.

Koka
Koka 15.03.2014 v 14:45

V jeskyni byla totiž zastřená nejen mysl, ale i zdroje světla, a tak jsem až teď mohl spatřit jeho růžové zornice uprostřed zelených duhovek.

Viki9
Viki9 15.03.2014 v 15:12

Legendy tedy nelhaly - hypnotuzující oko!

Text příspěvku byl upraven 15.03.14 v 15:14

Dudu
Dudu 15.03.2014 v 17:13

Jeho pohled mě začal svazovat a já věděl, že se mu nesmím za žádnou cenu poddat.


Koka
Koka 15.03.2014 v 20:38

Nohy jsem měl jako přikované a páchnoucí tlama se blížila, přesto jsem fascinovaně střídavě zíral na tyrkys jeho očí a zašedlou žluť tesáků.

Text příspěvku byl upraven 16.03.14 v 09:33

Viki9
Viki9 15.03.2014 v 21:46

Srdce mi tlouklo a velelo ... Uteč, uteč, uteč!

Dudu
Dudu 15.03.2014 v 22:46

Tu jsem si vzpomněl na zaklínadlo, které mi kdys prozradila jedna krásná Elfka a já jej z posledních sil zvolal do tmy.

Text příspěvku byl upraven 16.03.14 v 07:09

Thanyss
Thanyss 21.03.2014 v 12:14

Slova ve Starém jazyce se zvonivě odrážela od kamenných stěn až zcela vyplnila prostor jeskyně a potom temnotu vystřídal stříbrný záblesk.

Text příspěvku byl upraven 21.03.14 v 12:41

Valyk
Valyk 21.03.2014 v 14:46

S jeho vyšlehnutím jsem vyrazil z úkrytu, napřímil se a po vzoru nočních elfů rozepjal paže k rudě ozářenému měsíci.

Text příspěvku byl upraven 21.03.14 v 14:53

Koka
Koka 21.03.2014 v 18:28

Monstrum zašilhalo, jeho růžové zornice znachověly a z tlamy se vydral syčící závan smrdnutého puchu.

Dudu
Dudu 21.03.2014 v 19:03

Mohutná vlna energie, jenž se provalila jeskyní, zvedla ze země doutnající klacek a ten se zarazil obludě do tlamy.

Thanyss
Thanyss 21.03.2014 v 19:44

Děsivé stvoření zavylo bolestí a šílené vzteky vyrazilo vpřed.

Koka
Koka 21.03.2014 v 20:20

Udělalo dva skoky a při pokusu o třetí se zroutilo, vypouštějíc z tlamy zelený sliz a kousky divné hmoty, tvarem připomínající lidské prsty.

Valyk
Valyk 22.03.2014 v 10:59

Uvědomil jsem si, že nebezpečí je zažehnáno a musím se tedy vydat vpřed ke splnění úkolu, dokud je měsíc rudě ozářen.

marlowe
marlowe 22.03.2014 v 11:32

"Tos teda pohnojil, Markusi," ozvalo se náhle za mými zády, "zabít Velkého – je ti jasné, že TOHLE ti Jeskyňáři nikdy neodpustí?"

Text příspěvku byl upraven 22.03.14 v 11:38

Koka
Koka 22.03.2014 v 14:44

Pomalu jsem se otáčel za tím dunivým, výhrůžným hlasem, ale kromě divně se kroutící liány jsem viděl jenom houstnoucí mlhu.

Dudu
Dudu 22.03.2014 v 16:03

Náhle se liána prudce vymrštila proti mně a já jsem poznal s kým mám tu čest. Byl to obří chapadlatec Šušík.

Text příspěvku byl upraven 22.03.14 v 16:05

Thanyss
Thanyss 22.03.2014 v 17:16

Uskočil jsem stranou a tak Šušíkova končetina - jedna z mnoha - prosvištěla neškodně kolem mě, zmohl jsem se jen na: "Taky tě rád vidím, ošklivý příteli."

Text příspěvku byl upraven 22.03.14 v 17:16

marlowe
marlowe 22.03.2014 v 17:39

"Nechci dělat vlny," řekl Šušík a jedním z chapadel si utřel věčnou nudli, "ale možná bys měl co nejrychlejc změnit lokál – Feťák tu může bejt každou chvíli!"

Text příspěvku byl upraven 22.03.14 v 17:39

Dudu
Dudu 22.03.2014 v 18:37

Masakrální sběratel lebek z ulovených kapitálních kousků, jenž je znám pod přezdívkou Feták... Tak ten mi tu ještě chyběl.

Thanyss
Thanyss 22.03.2014 v 18:42

"Brej večír, pánové, krásná noc na sekání hlav, nemyslíte?", ozval se za Šušíkem jízlivý hlas a já pochopil, že varování přišlo pozdě.

Text příspěvku byl upraven 22.03.14 v 18:42

Valyk
Valyk 22.03.2014 v 18:44

Musím tohoto skřeta Šušíka ignorovat a jít za svým cílem, jinak se v kapse mých kalhot zvětší kosogot natolik, že již ho nebudu moci použít.

Koka
Koka 22.03.2014 v 18:47

A nepoužitelný kosogot by mi byl jenom přítěží, tak nezbývá, než hlídat, zda má ještě dost výdrže na tu dlouhou cestu, co nás čeká.Vložit příspěvek