Veřejné zakázky stručně a prakticky vydání

Veřejné zakázky stručně a prakticky https://www.databazeknih.cz/img/books/45_/455467/bmid_verejne-zakazky-strucne-a-prakticky-Zcm-455467.jpg 3 1 1

Cílem publikace je popsat základní kroky, které byli zadavatelé při zadávání veřejných zakázek zvyklí dělat za účinnosti předchozího zákona č. 137/2006 Sb., a převést je na kroky podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinného od 1. 10. 2016. Kniha tedy není podrobným komentářem, ale díky srovnání s předchozí právní úpravou by měla přispět ke snazšímu pochopení nové úpravy. Důraz je kladen na elektronické procesy při zadávání veřejných zakázek, protože nejpozději od 18. 10. 2018 musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky. Kniha obsahuje také vzory, například výzvy k předložení dokladů k uzavření smlouvy anebo zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení. Za účelem lepšího pochopení celé problematiky je v publikaci citována též rozhodovací praxe k předchozímu zákonu. Prakticky zaměřená publikace je určena pro zadavatele i dodavatele veřejných zakázek.... celý text

Vydání (2)


Veřejné zakázky stručně a prakticky Veřejné zakázky stručně a prakticky

ekniha 2017, Wolters Kluwer (ČR)

ISBN: 978-80-7552-698-4


Veřejné zakázky stručně a prakticky
Veřejné zakázky stručně a prakticky

papírová kniha 2017, Wolters Kluwer (ČR)

ISBN: 978-80-7552-697-7

Štítky knihy

veřejné zakázky

Autorovy další knížky

2013  0%Elektronické zadávání veřejných zakázek
2017  60%Veřejné zakázky stručně a prakticky
2014  0%Veřejné zakázky: Právní minimum při jejich zadávání