Občanský zákoník – Komentář. Svazek III vydání

nehodnoceno
Občanský zákoník – Komentář. Svazek III
https://www.databazeknih.cz/img/books/43_/430156/bmid_obcansky-zakonik-komentar-svazek-ii-t7l-430156.jpg 0 0 0

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš komentář: • poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku, • přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí, • upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., • přináší informace o souvisejících předpisech, českých, i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu, • obsahuje výňatky z důvodové zprávy, • cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy, • zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy. Komentář svým zaměřením i zvoleným autorským kolektivem z řad vysokoškolských pedagogů, advokátů, notářů a dalších předních právních odborníků významně usnadňuje řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů, které při uvádění nového občanského zákoníku budou nastávat. Je určen pro širokou právnickou a podnikatelskou obec. Rozsáhlý komentář vychází od ledna 2014 postupně v šesti svazcích: I. Obecná část - vyšlo 30. ledna 2014 II. Rodinné právo - vyšlo 19. května 2014 III. Absolutní majetková práva - vyšlo 24. července 2014 IV. Dědické právo - vyšlo 28. srpna 2014 V. Relativní majetková práva - část 1 - vyšlo 31. října 2014 VI. Relativní majetková práva - část 2 - vyšlo 31. října 2014 Dílo získalo na Karlovarských právnických dnech Autorskou cenu 2015 za nejhodnotnější právnickou publikaci roku.... celý text

Vydání (2)


Občanský zákoník – Komentář. Svazek III
Občanský zákoník – Komentář. Svazek III

papírová kniha 2014, Wolters Kluwer (ČR)

ISBN: 978-80-7478-546-7


Občanský zákoník. Komentář. Svazek III Občanský zákoník. Komentář. Svazek III

ekniha 2014, Wolters Kluwer (ČR)

ISBN: 978-80-7478-547-4

Štítky knihy

komentáře k zákonům

Autoři knihy

Jiří Švestka
česká, 1930 - 2019
Josef Fiala
česká, 1953