Werner Keller citáty

německá, 1909 - 1980

Citáty (3)

Audiatur et altera pars - vypočujme si však aj druhú stranu! Pri hľadaní objektívnych informácií je totiž rozumné prečítať si, čo o rovnakej udalosti píše druhá strana, lebo človek získa objektívnejší pohľad.


Tribút totiž platí len ten, kto sa dobrovoľne podrobí, lebo od porazeného nepriateľa sa berie korisť.


Vstup do cudzej krajiny bol vždy spojený s formalitami, a inak to nie je ani dnes. Ľudia nemali cestovné pasy, no byrokratické postupy im už vtedy strpčovali život.