Vladislav Vančura citáty

česká, 1891 - 1942

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (12)

"... a jejich provinění se stala řádem světa. Neboť, ať poznovu dím, čas propůjčuje důstojnost i zrůdám."


"Tento způsob léta," děl vposled, odvraceje se od přístroje Celsiova, "zdá se mi poněkud nešťastným." (Rozmarné léto)


Ach, spát a nikdy nebýt probuzen,odívati se v ducha baronství, zářiti, zatím co se národové vrhají na zprahlé vemeno apokalyptických zvířat věštících rozvrat a zkázu!


Co jest velikého mimo oblohu věčně modrou a vášně věčně krvavé?


Dejte sem večeři. Tučný sýr, zvěřinu, ptáky, jehňata, vše co se líhne živé, a vše co se líhne z vejce. Dejte sem vše, co zraje jedlého, vše co je oploutveno, a všechny druhy plžů, kteří se požívají ve vzdělaných zemích. Dejte to sem. Je večer, Země se otočila a tu bývá obyčej jísti.


Humor je názor. Humor není smáti se, ale lépe věděti. Humor, toť vláda nad city, barvami a náladami, je to šíře, v níž vše se vyrovnává, je to vahadlo, jež zvedne každé hoře.


Jen blázen slouží minulým věcem a neužívá toho, co jest.


Kdo hledá, nalezne ve vědeckém bádání a vůbec v lidské tvorbě mnoho omylů, neboť věda se často mýlila, umění bloudívá a lidská mysl kráčí tu a tam bezcestím. ( Plášť umělců)


Láska je lék od násilí a klíček k tajemství světa.


Nedám nic na tvoje slova, výmluvný hlupáku, bojím se smrtí, děsím se jí a všechno, co mám obrátím na modlení.


Některé skutky příliš přísné a opět některá shovívavá rozhodnutí jsou mimo hranici rozumu a mimo obecnou chápavost.


Ó, noci! Ó, hvězdo jitřní! Nepomiň a nevzcházej, ať jeden z maličkých štěňátek země dlouho spí!