Viktor Dyk citáty

Viktor Souček, R. Vilde, Peterka · pseudonymy

česká, 1877 - 1931

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (27)

"Jsem minulost," pravil hlas. "Jsem budoucnost," odpovídal jiný. "Jsem krásná," mluvila minulost. "Budu krásnější," slibovala budoucnost. "Měla jsem vše: úsměvy, slzy, sen i procitnutí," děla minulost. "Budu míti vše: úsměvy, slzy, sen i procitnutí," řekla budoucnost. (Krysař)


"Lidé nemilují Krysaře. Bojí se ho pouze."


„Mějte ženy, ale nedopouštějte, aby ženy měly vás.“


„Muž, i když miluje, nikdy nesmí pro svou lásku měnit svou víru.“


„Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš.“


„Pití je škodlivo, nepití nezdrávo, chyba jít nalevo, hůře jít napravo.“


„Srdce je kus, který není nikdy dost velký.“


Duše milenců jsou již dávno sestry.“


Je zbytečno odcházet, chceme-li se vrátit.


Kdo čeká trpělivě a odevzdaně, nedočká se ničeho.


Láska může být jen povrchní, ale nenávist je důsledná.“


Lidé nesnesou nic tak málo jako to, co jim kazí chuť.


Mějte ženy, ale nedopouštějte, aby ženy měly vás.


Milovati ženu není lepší než topiti krysy!


Mimořádným zajisté zjevem jest, že v republice naší tak krátce po znovudobytí samostatnosti setkáváme se s intelektuály, kteří hledají, co ztratili, „širší vlast.“ Touto širší vlastí jeví se mlhavá příští Panevropa nebo SSSR – světový svaz sovětských republik.


Nacionalismus nesmí být pouhou náladou, musí být životním přesvědčením, světovým názorem, má-li mít hodnotu a má-li být života schopný.


Ne, já se nedám utrhnout! Chci ještě vábit jiné oči.


Nebudeš šťasten ostatně co je na tom? Štěstí není vrchol. Snad jsi zrozen pro něco lepšího nejsi-li zrozen pro štěstí.


Nejmenuji se, jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem Krysař.


Odešel domněle svobodný, a vracel se spoutaný touhou, nejasnou zprvu, vždy však mocnější a krutější, která ho hnala zpět, zpět k protivným hradbám hnusného města, města malých životů a malých srdcí, kam zabloudila krysařova láska.


Pro dva lidi je jen určitá míra lásky- ohraničená a nezměnitelná. Nemiluj přespříliš, chceš-li býti milován,vyčerpáš sám všechnu lásku, určenou pro dva - Krysař


Pro dva lidi je jen určitá míra lásky; ohraničená a nezměnitelná. Nemiluj přespříliš, chceš-li býti milován; vyčerpáš sám všechnu lásku, určenou pro dva. Přemíra lásky, kterou dáváš, ničí možnost lásky, kterou bys měl bráti.


Pro dva lidi je jen určitá míra lásky;ohraničená a neměřitelná. Nemiluj přespříliš, chceš-li býti milován, vyčerpáš sám všechnu lásku, určenou pro dva. Přemíra lásky, kterou dáváš, ničí možnost lásky, kterou bys měl bráti;to ti radí Krysař, který mnoho viděl


Řeka dává vše: rybáři ryby, duši klid, tělu čistotu. Řeka je však časem jako nepřítel a úkladný vrah.


Srdce jest drobná a zcela zbytečná věc. Lidé však umírají na zbytečné věci - Krysař


Stál až na okraji a zdálo se, že mluví s propastí, milenkou sebevrahů.


Vadí vám vaše city, příteli. Muž, který hloubá, neměl by nikdy míti srdce. Uvidíte že na ně zhynete. Bude vás škoda; bude škoda vaší píšťaly, stvořené k lepším věcem.